Alksti miera un dzenies pēc tā!
Psalms 34:15 (Gada lozungs 2019.g.)

Vācijas apgabala 2019. gada konference „Bērzainē“

Freiburgā, Daugavas Vanagu namā "Bērzaine" no 29. maija līdz 2. jūnijam norisinājās Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Vācijas apgabala gadskārtējā konference, kuras izvēlētā tēma bija “Kristība nav tikai ūdens vien”. Redzējumu par kristību nozīmi savos priekšlasījumos prezentēja arch.emer. Elmārs E.Rozītis un profesors Dr.Vilfrīds Herle (Wilfried Härle). 

Vācijas latviešu draudzes dalījās pārdomās par aizvadītā gada notikumiem un ar baznīcu saistītās biedrības noturēja gadskārtējās sapulces. Konferences gaitā aktīvi piedalījās LELBāL Archibīskape Lauma Zušēvica, gan stāstot par visā plašajā pasaulē izkaisītās latviešu Baznīcas aktuālajiem notikumiem, gan arī veicot īpašu LELBāL uzdevumu - profesoram Dr.Vilfrīdam Herlem pasniedzot Nopelnu krustu par viņa ieguldījumu latviešu Baznīcā.

Archibīskape Lauma Zušēvica teica svētrunu konferences noslēguma dievkalpojumā, uz kuru “Bērzainē” bija aicināti latvieši no tuvienes un tālienes. 

(diakones Rasmas Gundegas Ieviņas foto hroniku skatiet šeit)

Izvēles Kristus Augšāmcelšanās rītā

Pirms saule pilnīgi uzaususi, vai mazliet vēlāk, kad tā mirdz visā savā greznā spožumā, Lieldienu rītā ļaudis izvēlēsies. Vai tā būs diena, kā visas citas, vai tā patiesi pārtaps par Kristus Augšāmcelšanās svētku dienu, kad dievnamos atgriežas Allelūja! Daži varbūt tikai pēdējā mirklī izvēlēsies iegriezties dievnamā, kad atskan Baznīcas zvani, pasauli modinot un vēstot: līdz ar Kristus Augšāmcelšanās no nāves, ir atgriezusies cerība. Ik svētdienu dievkalpojumā līdz ar visu draudzi apliecinām: “Es ticu uz Dievu Tēvu...” Mēs šo tekstu zinām no galvas vai nu no iesvētes mācības laika, vai pat vēl agrāk, kad neviļus to esam iemācījušies, kā mazi bērni kopā ar vecākiem baznīcā ejot. Mēs sakām to visi kopā – jauni un veci, draudzei ilgus gadus piederīgi un jaunpienācēji. (Visu Archibīskapes Laumas Zuševicas Lieldienu vēsti lasiet šeit) 

Kaps ir tukšs!

Kaps bija tukšs. Un tāds tas līdz šodienai - tukšs. Kapā Jēzu velti meklēsim! Nemeklēsim dzīvo starp mirušajiem.

Varbūt Jūs iebilstat, to taču visu zinām. Bet gribu Jūsu uzmanību vērst uz šī pārdomu teksta 10. pantu: Tad mācekļi atkal aizgāja uz savām mājām.
Izliekas, ka mācekļi ir samierinājušies ar likteni, padevušies nenovēršamam, varbūt pat ticību zaudējuši un tādēļ vai bailīgi paslēpās. Mācekļi aiziet, bet Marija paliek! Viela pārdomām.
Magdalas Marijas stāsts liekās apliecinām, Lieldienas ir sievišķas! Viņa ierauga divus eņģeļus. Pēteris un Jānis nē! Vai eņģeli tikai sievietēm redzami? Un ja, kāpēc?  (Visu rakstu lasiet šeit)

Veidots ar Mozello

 .