Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.”
Lk 6.36 (Gada lozungs 2021.g.)


LELBpasaulē Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums “Ceļā uz Betlēmi”

(Šeit ir saite uz Jūsu svētku priekam LELBpasaulē kopīgi sagatavoto svētvakara dievkalpojumu)

Mīļie latvieši, lai kur jūs būtu, Latvijā vai Pasaulē - mēs gaidām!

 Nenoliedzami, mēs dzīvojam lielu pārmaiņu un izaicinājuma laikmetā! Un, man liekās, ka daudzi mācītāji, šādi rakstot, ir iesākuši Ziemas svētku, vai gada mijas sprediķus, jo pasaulē vienmēr ir bijusi un būs pakļauta pārmaiņām, gan reģionālām, gan visu pasauli ietverošām. Pašreizējā pandēmija, Korona, ir skārusi visu pasauli, pasaules nostūrus un arī kristīgas Baznīcas pasauli... 

(prāvesta Klāva Bērziņa rakstu lasiet šeit

Ziemsvētku stāsts Hamburgā 

(Ziemsvētku stāsta video no Hamburgas skatiet šeit)

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. (Jāņa Evaņģēlija 1.nod.) 


 .