Tu esi Dievs, kas mani redz.”
1.Moz. 16.13 (Gada lozungs 2023.g.)

 Domājot par Ģimenes dienu 

 Kam dzīves sākums jau bērnībā saistās ar mīļām atmiņām, tāds cilvēks bieži ar pateicību piemin savus vecākus. Galvenokārt tā ir māte, kas rūpējusies par bērna labklājību, garīgo attīstību. Bērna interešu un spēju veicināšanā svarīga loma arī tēvam. Tikpat svarīgi ir brāļi un māsas, ar kuŗiem jāmācās sadzīvot, jāmācās dalīties, izprast viņu vēlmes, bez naida risināt domstarpības un piedot. Šādu šauru ģimenes loku dažreiz paplašina vecvecāki. No tiem bērni var apgūt dzīves gudrības, kādas vecākiem vēl nav vai kādas tiem nav laika izkopt, ikdienas darbu dēļ.

(diakones Laimas Urdzes rakstu lasiet šeit)

 Sirsnīgi sveicam!


Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu! Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! (Psalms 103:1-2)

Sirsnīgi sveicam visai plašajai Vācijas latviešu saimei mīļo un tik īpašo 

archibīskapu emeritus 

Elmāru Ernstu Rozīti 

ordinācijas 50. gadadienā! 

Lai Dieva svētība, kā līdz šim, arvien vada pa mīlestības, gudrības un prieka ceļiem! 

2023. gada 13.maijā

Priecīgus Vasarsvētkus!


Nāc, Svētais Gars, ar savu gudrību, dod drošību un dzīvības cerību! Pieskaries mums un dziedini mūs, nespēcīgi un viegli ievainojami mēs esam paši savā spēkā! Nāc, Svētais Gars un atjauno visu! Amen.  

(mācītāja Tāļa Rēdmaņa video svētbrīdi skatieties šeit)