Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.”
Lk 6.36 (Gada lozungs 2021.g.)

LELBPasaulē Vācijas apgabala dievkalpojums Aizvesto piemiņas dienā un 

pieminot Lommeles brāļu kapsētā guldītos latvju karavīrus 


Dievkalpojumā piedalās (iesaistes secībā): Vācijas apgabala prāvests Klāvs Bērziņš, mācītājs Tālis Rēdmanis, diakone Laima Urdze, diakone elekta Lilija Tenhagen, diakone Rasma Gundega Ieviņa, mācītāja emerita Gita Putce, mācītāja un vijolniece Dr. Ilze Ķezbere Härle, mācītājs Rinalds Gulbis, arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis, mācītājs Rolands Eimanis, ērģelnieks Ivars Sprinģis. 

(Saite, lai skatītos video dievkalpojumu, ir šeit)


Līdzjūtība 


Pēc smagas slimības mūžībā aizsaukts LELBPasaulē mācītājs Mārtiņš Urdze.

Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, saka Kungam: mans patvērums un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! (Ps.91:1-2)
Izsakām  visdziļāko līdzjūtību mūsu mīļajai māsai, Mārtiņa mātei, mācītājai emeritai Gitai Putcei un tuviniekiem.
Mārtiņš dzīvos mūsu atmiņā un dzīvos Dieva patvērumā!
LELBPasaulē Vācijas apgabals

Jēzus ar mums... internetā

   Pēdējo gadu laikā vairākkārt ir nācies dzirdēt un lasīt Baznīcai piederīgu cilvēku domas un spriedumus par to, ka internets un datortehnoloģijas ieņem pārāk lielu vietu cilvēku dzīvē un ka tamdēļ Dieva Vārdam un ticībai paliekot arvien mazāk laika un vietas. Tikai tad, kad mūs pārsteidza nepazīstamā vīrusa draudi, daudzi piespiedu kārtā svētdienā mājās palikušie, kuri tehnoloģiju noderīgumu baznīcā līdz tam bija apšaubījuši, tomēr atzina, ka tās var kalpot arī cilvēku ticības dzīvei... 

(Visu rakstu lasiet šeit)  

 .