Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!
Mk 9.24 (Gada lozungs 2020.g.)

Ak tu priecīga!

 Šis ir stāsts par kādu priecīgu dziesmu, kas tika radīt bēdu pilnā laikā, par šīs dziesmas teksta autoru, kurš spēja prieku par Kristu un par katru jaunu viņa dāvātu dienu pacelt pāri ikdienas sāpēm, bēdām un sērām. Šis ir stāsts par to, kā šodien dziesmu pazīst tās dzimtenē Vācijā, un kā to dziedam mēs,- latvieši. Ak tu priecīga! 

(video uzrunu skatieties šeit)

Baznīcas dzimšanas diena - Vasarsvētki

 Laikā, kad lielākā daļa no LELBĀL draudzēm vēl nepulcēsies savos dievnamos, šis video dievkalpojums dod iespēju no tuvienes un tālienes piedalīties Svētā Gara svētkos un piedzīvot mūsu Baznīcas kopību. Šī dievkalpojuma veidošanā piedalījās garīdznieki un laji no visiem sešiem LELBĀL apgabaliem visā plašā pasaulē! 

(video dievkalpojumu skatieties šeit)

Jēkaba sapnis

 Daudzas šodienas pasaulē pašsaprotamas un reālas lietas kādreiz ir bijušas vien kāda cilvēka ilgās, cerībās vai sapņos. Bet dažkārt mēs varam redzēt, kā Dievs dod šiem sapņiem vērsties realitātē. Tas notiek gan atsevišķu cilvēku dzīvē, gan tautu likteņos, gan pat visas pasaules lielajās norisēs. 

(video dievkalpojumu skatieties šeit) 

Veidots ar Mozello

 .