Alksti miera un dzenies pēc tā!
Psalms 34:15 (Gada lozungs 2019.g.)

Gandrīz neiespējams stāsts

Kas būtu noticis, ja Jūda pēc savas nodevības nebūtu vis pakāries, bet gan pāris dienu vēlāk ezera krastā būtu sastapis Jēzu uz brokastīm?! Autors Albrehts Gralle skicē interesantu scenāriju, lai Bībeles notikumus izgaismotu no pavisam cita skatu punkta.

Brokastis nodevējam
Izdzirdējis par Jēzus nāves spriedumu, spīdzināšanu un nāvessodu, Jūda, nevarēdams izdarīt pašnāvību, klīda apkārt kā nopērts suns. Naktīs viņu reizēm dzirdēja kliedzam.
Viņš nevarēja un nevarēja rimties, pastāvīgi viņam vajadzēja kustēties. Pat tad, ja viņš uz pāris stundām iekrita miegā, viņa rokas un kājas raustījās, un izskatījās, ka viņš pat sapņos turpina savas nemierīgās gaitas un mēģina aizbēgt pats no sevis.  (Visu rakstu lasiet šeit)  

Izvēles Kristus Augšāmcelšanās rītā

Pirms saule pilnīgi uzaususi, vai mazliet vēlāk, kad tā mirdz visā savā greznā spožumā, Lieldienu rītā ļaudis izvēlēsies. Vai tā būs diena, kā visas citas, vai tā patiesi pārtaps par Kristus Augšāmcelšanās svētku dienu, kad dievnamos atgriežas Allelūja! Daži varbūt tikai pēdējā mirklī izvēlēsies iegriezties dievnamā, kad atskan Baznīcas zvani, pasauli modinot un vēstot: līdz ar Kristus Augšāmcelšanās no nāves, ir atgriezusies cerība. Ik svētdienu dievkalpojumā līdz ar visu draudzi apliecinām: “Es ticu uz Dievu Tēvu...” Mēs šo tekstu zinām no galvas vai nu no iesvētes mācības laika, vai pat vēl agrāk, kad neviļus to esam iemācījušies, kā mazi bērni kopā ar vecākiem baznīcā ejot. Mēs sakām to visi kopā – jauni un veci, draudzei ilgus gadus piederīgi un jaunpienācēji. (Visu Archibīskapes Laumas Zuševicas Lieldienu vēsti lasiet šeit) 

Visam pāri un pašos pamatos

Ik svētdienu dievkalpojumā līdz ar visu draudzi apliecinām: “Es ticu uz Dievu Tēvu...” Mēs šo tekstu zinām no galvas vai nu no iesvētes mācības laika, vai pat vēl agrāk, kad neviļus to esam iemācījušies, kā mazi bērni kopā ar vecākiem baznīcā ejot. Mēs sakām to visi kopā – jauni un veci, draudzei ilgus gadus piederīgi un jaunpienācēji.

Daudzi cilvēki izjūt īpašu prieku, vērojot saullēktus un saulrietus. Mani īpaši saista šie laika sprīži, kad debesis un apkārtne izmainās vai ik sekundi, kad gaismas spēles debesīs un dabā ir tik aizraujošas, krāšņas un krāsām bagātas.  (visu rakstu lasiet šeit)

Veidots ar Mozello

 .