Tu esi Dievs, kas mani redz.”
1.Moz. 16.13 (Gada lozungs 2023.g.)

Mūžības svētdiena - Ewigkeitssonntag

Lai Dieva miers pār visiem mūsu mīļajiem mūžībā aizgājušajiem! 

   (Mūžības svētdienas meditāciju atradīsiet šeit ...)

Prāvests Klāvs Bērziņš

29.03.1947 – 22.08.2023

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Nakts klusumā mūsu brālis, prāvests Klāvs Bērziņš, aizgāja Dieva mierā — tur, kur Jēzus viņam bija vietu sagatavojis. Izsakām viņa sievai Edītei un ģimenei visu mūsu līdzjūtību. Pietrūks viņa raksturīgais humors, pietrūks viņa spējas mums atgādināt paskatīties uz katru situāciju no vairākām pusēm. Ticu, viņš tagad redz to, ko neviena acs nav redzējusi, šeit virs zemes tuvojoties dienai, kad mūs sauks sekot Labam Ganam, no šīs dzīves pārejot mūžībā. Kristus mīlestība un žēlastība lai ir ar viņu un mums visiem.
Turot jūs visus savās lūgšanās un līdz ar jums Dievam pateicoties par Klāvu un viņa ilggadējo kalpošanu Kristum un mūsu Baznīcai,

Foto: Tālis RēdmanisPrāvesta Klāva Bērziņa piemiņai

 „Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noeimu, to ceļu jūs zinat.“ (Jāņa 14,1-4)

Mums, latviešu garīgajiem darbiniekiem, kuri ieradās Vācijā uz studijām vai darba meklējumos pēc Atmodas laika, Klāvs Bērziņš bija cilvēks, kurš savā personā dzīvi sasaistīja Latviešu Evaņğēliski Luteriskā baznīcas Vācijā pagātni un tagadni. Saistošs stāstītājs, ar humora izjūtu un dziļu ticību, atvērts jaunām atziņām teoloğijā un tajā pašā laikā dedzīgs garīgā un baznīciskā mantojuma sargātājs, prāvests Klāvs izstaroja mājīguma un labestības gaisotni katrā Baznīcas darbinieku sanāksmē un katrā laicīgā saietā. Viņa klātienē nebija iespējams justies svešam, bet gan pieņemtam un savējam. Prāvests Klāvs arvien bija gādīgs un viesmīlīgs namatēvs ar siltu sirdi un patiesu uzticēšanos Dievam un Viņa vadībai.
Lai nu tagad Dievs pats caur mūsu Kungu Jēzu Kristu ir prāvesta Klāva mājastēvs tajā jaunajā un brīnumainajā dimensijā, uz kuru gaidam un uz ko ceram un ticam mūžībā.
Mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle,
prāvesta garīgā vietniece Vācijā 

Foto: Rasma Gundega Ieviņa