Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!
Mk 9.24 (Gada lozungs 2020.g.)

Ceturtā svētdiena Ciešanu laikā – Laetare (Priecājies)


 Mūsu Debesu Tēvs, Tavai žēlastībai un mīlestībai nekad nepienāks gals, tā ir jauna ik rītu. Jel dāvā tās šodien man un maniem brāļiem un māsām Tavā Dēlā Jēzū Kristū, lai mūsu spēki atjaunojas, un bēdas pārvēršas priekā. Āmen. 

(Juris Saivars)


Lasījumi katrai dienai:

22.03.sv □ Jesajas 66.10 

23.03.p. □ Jāņa ev. 15.5-11 

24.03.o. □ Mateja ev. 5:1-12 

25.03.t. □ Apustuļu darbi 9.1-20 

26.03.c. □ Jāņa atklāsmes gr. 21.1-5; 22.1-3

27.03.p. □ Lūkas ev. 15.8-11 

28.03.s. □ Jāņa ev. 6.35,41; 8.12; 10.7,9; 11.25 un 14.6 

Foto: Baiba Rēdmane 

Labrīt, Ādam!

Neparastas lietas notiek paradīzē! Cilvēks iekrīt dziļā miegā, un no viņa ribas top sieviete. Savāda kārtība! Ko lai par to domājam? Vai tas nav dīvaini un varbūt pat mazliet naivi? Šis sensenais stāsts nemaz nav tik dīvains un naivs, kā tas pēc pirmā acu uzmetiena var likties. Tas atstāsta notikumus, kas cilvēkus ietekmē līdz pat mūsdienām. Un mūs pārsteidz tas, ko šis svētais teksts izsaka par vīrieti un sievieti. 

Dievs lieto cilvēka ribu, lai uzrādītu to, kas īpašs šai citādajai būtnei, kura kļūs par cilvēka patiesu pārinieku un līdzinieku. Riba ir noapaļota lokā, elastīga un spēj izturēt lielu spiedienu. Un būtnei, kuru simbolizē šī riba, tiešām ir noapaļotākas ķermeņa formas nekā pirmajam cilvēkam; tai piemīt liela stabilitāte, un tā ņemta no cilvēka sāna.  

(visu rakstu lasiet šeit) 

31.oktobris - Reformācijas diena

2010.gada 23.septembrī Lutera pilsētā Vitenbergā LELBāL Virsvalde pēc svinīga brīvdabas svētbrīža dēstīja savu kociņu Reformācijas piecsimtgades parkā 

Foto: T.Rēdmanis 

Veidots ar Mozello

 .