Jēzus Kristus saka: “Nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom.”
Jņ 6.37 (Gada lozungs 2022.g.)

Uz dievkalpojumu Hamburgas St. Petri baznīcā mazus un lielus ļaudis kopā aicināja Hamburgas latviešu draudze, Latviešu sestdienas skoliņa Hamburgā un Latviešu biedrība Hamburgā. Dievkalpojumu vadīja mācītājs Tālis Rēdmanis un ērģelnieks Andis Paegle. 

Īpaša pateicība visiem, kuri strādāja pie svētku organizācijas un nodrošināja to norisi tā, lai visiem baznīcā kopā nākt būtu ērti un patīkami un lai tiktu ievērotas visas prasības, kādas uz šo brīdi noteiktas dievkalpojumos Hamburgā. Šajā Ziemsvētku stāsta video izmantots Anda Paegles un Tāļa Rēdmaņa filmētais materiāls, kā arī Zanes Valteres, Anda Paegles un Tāļa Rēdmaņa uzņemtās fotogrāfijas. Materiālu montēja Baiba Rēdmane.   

Gaiša miera piepildītus Kristus Piedzimšanas svētkus - Ziemsvētkus Jums un Jūsu mīļajiem!

(Ziemsvētku stāsta video no Hamburgas skatieties šeit)

Arhibīskapes Laumas Zušēvicas Adventa pārdomas, tuvojoties Ziemassvētkiem

Ak Svētā nakts,
sniedz katram savu miera skūpstu,
Kad debesis ar zemi vienojas,
No mūžības pa zvaigžņu gaismas kāpnēm,
Kad mīlestība zemei tuvojas.
(V. Lācekle)

Kad debesis ar zemi vienojas, cilvēce pamazām manīja, ka Vārds bija tapis miesa un Dievs Pats no mūžības bija nācis virs zemes pie cilvēkiem. Pie mums, kas ilgojās vēlreiz ticēt kā bērni tic, izbrīnā vērot debesis un ieraudzīt to vienu zvaigzni, kas spožāka par visām, jo tā mieru nes. Tā Kristus zvaigzne, kas spēj atjaunot cerību... 

(Visu arhibīskapes Laumas Zušēvicas rakstu lasiet šeit)