Dievs sacīja: "Es došu izslāpušajam dzert bez maksas
                                                                 no dzīvā ūdens avota."
Atkl. 21:6 (Gada lozungs 2018.g.)

Dieva valstība ir tuvu klāt

21. janvārī Minhenes draudzē notika svinīgs dievkalpojums, kura laikā, piedaloties Vācijas apgabala prāvestam Klāvam Bērziņam, LELBĀL Virsvaldes viceprezidentam Pēterim Vīgantam, Eslingenas draudzes priekšniecei Intai Vīgantei un visai Minhenes draudzei, amatā tika ievests jaunais draudzes mācītājs Rinalds Gulbis. Pagājušā gada nogalē iepriekšējā draudzes mācītāja Dr. Ilze Ķezbere – Herle lūdza apgabala pārvaldi viņu atbrīvot no draudzes mācītājas amata pienākumu pildīšanas. Draudze par savu jauno mācītāju aicināja mācītāju Rinaldu Gulbi, kurš jau kalpo vairākās draudzēs Vācijā un latviešu draudzē Beļģijā. Dievkalpojuma laikā amatā ne tikai svinīgi tika ievests mācītājs Rinalds Gulbis, bet arī tikpat svinīgi no pienākumu pildīšanas atbrīvota iepriekšējā ilggadējā draudzes mācītāja Ilze Ķezbere – Herle. Draudze mīļi pateicās savai ilggadējai mācītājai un sirsnīgi sveica savā vidū jauno mācītāju.

Piedāvājam iepazīties ar mācītāja Rinalda Gulbja teikto svētrunu un aplūkot dažas fotogrāfijas no šī notikuma šeit...

Pieņemsim Viņu, kā mēs esam pieņemti!

Mīļie kristīgie draugi, mīļie latvieši!
Varbūt Jūs līdz ar mani priecājaties, ka vismaz Ziemsvētku svētvakara dievkalpojuma Bībeles lasījumi abām evaņģēliski luteriskām Baznīcām (ari ja tām nepiederiet) daļēji ir tie paši. Gribētos rakstīt, vismaz kaut kas! Tā Apustuļa Pāvila vēstule Titam 2,11-14 mēs kopā lasām:
“Dieva glābēja žēlastība ir atspīdējusi visiem cilvēkiem, tā mūs audzina, lai mēs atmestu bezdievību un pasaulīgās iekāres un lai mēs dzīvotu šajā laikā saprātīgi, taisni un godbijīgi, laimīgā cerībā un gaidīdami uz lielā Dieva un mūsu glābēja Jēzus Kristus godības atklāšanos. Viņš sevi ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem.”  (Visu rakstu atveriet šeit) 

Lai visiem skaists Ziemsvētku laiks!

Ar kopīgām dziesmām un dejām kuplā pulkā tika sagaidīta un pavadīta otrā adventes svētdiena Hamburgā.
Ziemassvētku brīnumu mēs varējām piedzīvot gan Hamburgas draudzes dievkalpojumā kopā ar mācītāju Tāli Rēdmani, kurā ar savām eņģeļu balsīm un dziesmām mūs priecēja Eduarda Grāvīša vadītais Imantas vidusskolas zēnu koris Auseklītis un Aizkraukles vidusskolas jauniešu koris De Cantare.
Gan arī otrajā daļā, kad pie mums viesojās rūķi no Latgales postfolkloras grupas Rikšiem, kuru jautrās dejas un rotaļas mirdzēt lika ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo acīm... (Rakstu un foto galeriju atveriet šeit) 

Veidots ar Mozello

 .