Jēzus Kristus saka: “Nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom.”
Jņ 6.37 (Gada lozungs 2022.g.)

Rozīša kungs – bijušo arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti latviešu kopienās diasporā uzrunā tikai tā, turklāt ar tādu īpašu izteiksmes veidu, kurā jūtama ne tikai liela cieņa, bet arī liela sirsnība. Viņa darbība un nozīme gan trimdas laikā, gan tagad ir nenovērtējama. Arī  šajā nedēļas nogalē notiekošais vērienīgais kultūras pasākums “Eslingenas dziesmu svētkiem – 75” bez viņa līdzdalības grūti iedomājams.

Pēc kara Eslingenā bija lielākā latviešu bēgļu nomitināšanas vieta, nu no apmēram 6000 toreizējiem latviešiem šeit dzīvot palicis viens pats Elmārs Ernsts Rozītis, bijušais Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas arhibīskaps, kurš joprojām vada dievkalpojumus, uzņem viesus un aktīvi darbojas sabiedriskajā laukā. Un, kaut ar jaunajām tehnoloģijām ir uz “tu”, joprojām visu patiešām būtisko raksta uz vecās, krietnās rakstāmmašīnas. 

(visu LSM.LV rakstu par arhibīskapu - emeritus Elmāru E. Rozīti lasiet šeit)


Latviešu Baznīcas Vācijā gadskārtējā konference

Gleznainajā Annabergā pie Bonnas, Baltiešu kristīgās apvienības mītnē no 12. – 14. jūnijam ritēja gadskārtējā LELBP Vācijas apgabala konference. Tajā piedalījās visi apgabalā kalpojošie garīdznieki un apgabala pārvaldes locekļi. “Nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom.” (Jņ.6,37) – šie gada lozunga vārdi bija arī šīs konferences centrā. Apgabala prāvests Klāvs Bērziņš un visi garīdznieki atskaitījās par draudžu dzīvi aizvadītā gadā, sprieda par nākotnes iecerēm, lemjot arī par jau drīz veicamajiem darbiem. Tika lemts par materiālu atbalstu Latvijas bērnu vasaras nometnei un LU Teoloģijas fakultātes studentu vasaras praksei Sandbijas mācītājmuižā Zviedrijā, kā arī kādai jaunai un pasaulē daudzviet atzītai grāmatai, kuras tulkojumu bez atlīdzības kā ziedojumu veikusi Dr. Ilze Ķezbere – Härle. Drīzumā šeit mājaslapā varēsiet lasīt vairāk par pārrunāto un nospriesto.
Foto: Rasma Gundega Ieviņa

Trīsvienības svētkos

Trīsvienības svētkus aicinām svinēt, Dieva varenību sirdī un vārdos teicot, Viņa radītās brīnišķīgās pasaules skaistumu acīm skatot! Ievadā skan Johana Sebastiana Baha "Jesus bleibet meine Freude" (BWV 147) Baibas Rēdmanes izpildījumā. Svēto Rakstu lasījumi izraudzīti no 113. psalma, Jāņa Evaņģēlija 3.nodaļas un apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 11. nodaļas. Kopīgi varam dziedāt dziesmu "Es ticu, ka no zvaigžņu stariem" (D.Bortnanski, J.Vītols, K.Kundziņš). Šo svētku prieka un pārdomu brīdi sagatavojis mācītājs Tālis Rēdmanis. Lai priecīgi un svētīgi svētki Jums! 

(Trīsvienības svētku dienas svētbrīdi skatieties šeit)