Dievs saka: "es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu - 
                                                   to es jums došu!
Ech. 36:26 (Gada lozungs 2017.g.)

Archibīskapes Laumas vēsts draudzēm 2016. gada Ziemassvētkos

Bija 1946. gads. Latvieši pulcējās dievkalpojumos bēgļu nometnēs. Viņu mācītāji centās sagādāt ilustrācijas dziesmu lapiņām. Starp daudzām citām kartiņām redzam Anša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā ģimene ir ceļā uz Ēģipti. Pretim pūš stiprs vējš. Zem zīmējuma lasām divus vārdus: “…un bēdza…”. Angļu valodā un citās parasti šo Mateja ev. 2:14 frāzi tulko: “devās prom” vai “aizgāja” uz Ēģipti. Paši, būdami bēgļi, latviešu tulkotāji un šis mākslinieks gribēja atgādināt, ka ir liela atšķirība starp to, vai dodies prom vai bēdz. Vienā gadījumā liekas – pats izvēlies, kurp doties, otrā – citu rīcība nosaka tavējo

(visu rakstu atveriet šeit

            Mums dzimst Miera princis

… Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, vara uz viņa pleciem, un viņu sauks vārdā – Brīnišķais padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera princis (Jes. 9,5)

Dāvida troņa mantinieks, valdnieks, prezidents, kam tiešām kas sakāms, kas varu tura savās rokās, kas mūsu cieņu pelnījis! “Nu Ķēniņš nāk jums, Dieva ļaudis” (DZ 18)! Priecāsimies līdz ar Ciānas meitu un Georga Fridriha Hendeļa mūziku! Nāk Miera princis!
Bet kādā pasaulē Viņš dzimst? Kas notiek mūsmājās? Kas Rīgā, Vašingtonā, Maskavā? Un neaizmirsīsim Aleppo tuvu Betlēmei!
Nācēja vārdi taču liecina, ka Viņš ir kas sevišķs, ne ikdienišķs ķēniņš vai prezidents...

(visu rakstu atveriet šeit)

Dzīvot mīlestībā

Mīļie draugi, maija beigās Annabergā notika mūsu baznīcas Vācijas apgabala konference. Tajā piedalījās latviešu garīdznieki Vācijā, draudžu pārstāvji un viesi. Varbūt jūs jau lasījāt internetā vai dzirdējāt ziņās, ka viena no tēmām, par kuru pašlaik notiek kontroversas diskusijas starp baznīcu Latvijā un baznīcu ārpus Latvijas, ir sieviešu ordinācija mācītājas amatā. Arī konferencē mēs daudz par šo tēmu dzirdējām un runājām. Baznīca Latvijā ar arhibīskapu Jāni Vanagu priekšgalā 3. jūnijā savā sinodē baznīcas satversmē nostiprināja to, ka Latvijā vairs sievietes par mācītājām neordinēs, turpretī mūsu Ārpuslatvijas baznīca turpina sievietes ordinēt, un tajā ir liels mācītāju-sieviešu īpatsvars. 

(visu rakstu atveriet šeit)

Veidots ar Mozello

do not click here