Dievs sacīja: "Es došu izslāpušajam dzert bez maksas
                                                                 no dzīvā ūdens avota."
Atkl. 21:6 (Gada lozungs 2018.g.)

Kristus augšāmcelšanās un dziedinošas zāles, smaržas, bēru mielasti. . .

Mācītājs noskatījās, kā sanāca mīļie draudzes locekļi. Vēl vienas bēres, vēl viens ceļojums uz kapsētu. Gandrīz vai katram mašīnā bija kaut kas, ar ko dalīties, jo pusdienas bija paredzētas sērotāju ģimenes mājā. Iepriekšējā dienā visu bija jāsagatavo. Mācītājs rakstīja: “Domāju, cik līdzīgi viņi sievietēm, kas pirmā Lieldienu agrā rītā devās uz mirušā Jēzus kapa vietu, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. (Lk. 24:1) Ne jau starp ēdieniem, kas tika gatavoti bēru mielastam būtu bijušas smaržīgās zāles, un tomēr,” mācītājs sev prasīja: “Vai arī klājot galdu ar saceptiem labumiem, viņi necentās ‘izdzēst’ nāves brutālās īstenības smaržas?”

(Visu Archibīskapes Laumas Zuševicas 2018. gada Lieldienu rakstu atveriet šeit...) 

Izlīguma kalpošana

Viņš ir miris par visiem, lai tie, kas dzīvi, nedzīvotu vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšāmcēlies. Tā ka no šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi; ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns (2. Kor. 5, 15 – 17).
Mīļie kristīgie draugi, lai kur jūs būtu!
Ir atkal Lieldienas rīta un tukšais kaps mūs reizēm baida - vai arī nē.

Mums dziļi jākaunas apzinādamies, cik gan maz mēs par Lieldienu vēsti, Jēzus Kristus ir augšāmcēlies, zinām un ko ar to iesākt! Ne ar sirdi, ne ar prātu nemaz nedomājot par mūsu ikdienu”. Tā, mazliet brīvi tulkojot, slavenais Šveices teologs Karlis Bārts (Karl Barth) to izteicis 1947.gada Lieldienu sprediķī.
(Visu prāvesta Klāva Bērziņa sprediķi lasiet šeit)

Archibīskapam emeritus Elmāram Ernstam Rozītim 70

Mīļajam brālim Kristū, arch. emer. Elmāram Ernstam Rozītim! 

LELBāL Virsvaldes un savā vārdā apsveicu Tevi, atzīmējot 70 gadu dzimšanas dienu! Izsūtītā ielūgumā Tu citēji Kārļa Kundziņa dziesmas pirmos vārdus: “Dienu, ko Dievs tev dod, sirds, vērā liec”. Šodien, Tevi sveicot, liekas, ka šīs spēcīgās dziesmas tālākie vārdi ir vispiemērotākie, ar kuŗiem priekš Tevis izlūgt Dieva svētību un prieku, jo tie aicina:  “Sāc dziesmu skaistāko, Dzied’ gaismas Tēvam to, Viņš ir tavs sargs un gans, Tavs sargs un gans!”

No 70 mūža gadiem Tu pats kā gans jau gandrīz 45 gadus esi kalpojis - sākotnēji savās Vācijas draudzēs un apgabalā, tad 21 gadu kā visas Baznīcas archibīskaps. Katru pienākumu Tu veici dziļā ticībā, kristīgā mīlestībā un ar patiesu prieku. Visās LELBāL draudzēs pasaules malu malās Tu centies ar katru iepazīties un notika kā dziesmā: “ Kad stundā saulainā draugu sveic draugs, Līst gaisma brīnišķa, zied dārzs un lauks”.

(Visu Archibīskapes Laumas apsveikumu lasiet šeit)

Veidots ar Mozello

 .