Kā māte mierina, tā es jūs mierināšu - 
                                                   Jeruzālemē jums būs miers!
Jes. 66:13 (Gada lozungs 2016.g.)

Dzīvot mīlestībā 

Mīļie draugi, maija beigās Annabergā notika mūsu baznīcas Vācijas apgabala konference. Tajā piedalījās latviešu garīdznieki Vācijā, draudžu pārstāvji un viesi. Varbūt jūs jau lasījāt internetā vai dzirdējāt ziņās, ka viena no tēmām, par kuru pašlaik notiek kontroversas diskusijas starp baznīcu Latvijā un baznīcu ārpus Latvijas, ir sieviešu ordinācija mācītājas amatā. Arī konferencē mēs daudz par šo tēmu dzirdējām un runājām. Baznīca Latvijā ar arhibīskapu Jāni Vanagu priekšgalā 3. jūnijā savā sinodē baznīcas satversmē nostiprināja to, ka Latvijā vairs sievietes par mācītājām neordinēs, turpretī mūsu Ārpuslatvijas baznīca turpina sievietes ordinēt, un tajā ir liels mācītāju-sieviešu īpatsvars. (visu rakstu atveriet šeit)

           Dundagas svētais Juris

Mans vecaistēvs bija no Dundagas puses Kurzemē. Viņa vecaistēvs savā jaunībā cilvēkus pazinis, kas paši svēto Juri redzējuši. Svētais Juris bijis tāds pats cilvēks, kā visi citi, tikai ar sevišķām zināšanām un varēšanām. Viņš esot zinājis stādu, koku un dzīvnieku valodu, sarunājies ar kokiem, putniem un meža zvēriem. Putni un meža dzīvnieki – stirnas un brieži nākuši pie viņa klāt bez bailēm. Svētais Juris varēja pateikt, kas notiksies rīt vai parīt. Un tas, ko viņš teica, tā arī notika...
(visu rakstu atveriet šeit)

4 lietas, kas jāzina vecākiem Vācijā

Pieaug gadījumu skaits, kad Latvijas valstspiederīgo ģimenēm par bērnu tiesību pārkāpumiem Lielbritānijā, Īrijā, Norvēģijā vai Vācijā tiek pārtrauktas aizgādības tiesības un bērnam tiek atrastas jaunas mājas. Tādēļ Latvijas Republikas tiesībsargs ir apkopojis no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un attiecīgo valstu vēstniecībām saņemto informāciju un sagatavojis viegli uztveramu un praktisku informatīvo materiālu “4 lietas, kas jāzina vecākiem Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā vai Norvēģijā”... (visu rakstu atveriet šeit)

Veidots ar Mozello

do not click here