Dievs saka: "es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu - 
                                                   to es jums došu!
Ech. 36:26 (Gada lozungs 2017.g.)

 Ikgadējā apgabala konference pulcēsies Bērzainē

11.maijā uz savu ikgadējo konferenci pulcēsies LELBĀL Vācijas apgabala garīdznieki un draudžu pārstāvji. Šobrīd noris vēl pēdējie konferences sagatavošanas darbi, lai jau no 10.maija Daugavas Vanagu namā "Bērzaine", Freiburgā sagaidītu ierodamies pirmos konferences delegātus. Ikgadējā apgabala konference vienuviet pulcē kā garīdzniekus, tā draudžu valžu locekļus, svētdienas skolu skolotājus un draudžu mūziķus, viesus no citiem LELBĀL apgabaliem, kā arī zinātniekus teoloģijā un reliģiju zinātnē. Ik gadu konferencē draudžu pārstāvji sniedz pārskatu par draudzes darbību laika posmā  no iepriekšējās konferences vai sinodes, notiek diakonijas biedrības sanāksmes, tiek runāts un lemts par turpmāko draudžu darbību, tās uzlabošanu un pilnveidi. Šogad Freiburgā vienuviet pulcēsies divdesmit pieci pārstāvji no visas Vācijas un Beļģijas. 

(Visu rakstu atveriet šeit) 

            Uz Eslingenu pošas ...

Šī gada jūnijā uz “Eslingenas Dziesmu svētkiem 70” pasākumiem ieradīsies vairāk nekā 500 dalībnieki no latviešu tautisko deju un folkloras kopām, kā arī koriem visā pasaulē. Kopumā ir pieteikušās 29 mākslinieciskās grupas, tajā skaitā – 13 kori, 12 tautisko deju un četras folkloras kopas. Pavisam tiek gaidīti dziedātāji un dejotāji no 11 valstīm. Visplašāk pārstāvēti kolektīvi no Anglijas un Vācijas...

(Visu rakstu atveriet šeit)

Izlīguma kalpošana 

Mīļie kristīgie draugi, lai kur jūs būtu!
Ir atkal Lieldienas rīta un tukšais kaps mūs reizēm baida - vai arī nē.
Mums dziļi jākaunas apzinādamies, cik gan maz mēs par Lieldienu vēsti, Jēzus Kristus ir augšāmcēlies, zinām un ko ar to iesākt! Ne ar sirdi, ne ar prātu nemaz nedomājot par mūsu ikdienu”. Tā, mazliet brīvi tulkojot, slavenais Šveices teologs Karlis Bārts (Karl Barth) to izteicis 1947. gada Lieldienu sprediķī...
(Visu prāvesta K.Berziņa Lieldienu rakstu atveriet šeit)

Veidots ar Mozello

 .