Kā māte mierina, tā es jūs mierināšu - 
                                                   Jeruzālemē jums būs miers!
Jes. 66:13 (Gada lozungs 2016.g.)

Svētā Gara svētku rītā. . . 

Šis rīts uzausa dzestrs. Domāju, cik tomēr labi, ka mēs šodien cits citam varam novēlēt dzīvības caurstrāvotus Svētā Gara svētkus, atzīmējot Kristus Baznīcas dzimšanas dienu!
Mūsu draudzēm Austrālijā nav vasaras laiks, tādēļ Vasarsvētku apzīmējums, kaut tik skaists, nebūtu tik pilnīgs kā tas, kas liek domāt par Svēto Garu, kas dzīvu dara! Tā raksturojumu atrodam Nīkajas ticības apliecībā. Kā toreiz, tā vēl šodien Svētā Gara spēkā top draudzes, top jauni mērķi, un nespēj klusēt tie, kas pēkšņi no sirds grib dziedāt Viktora Kaminska vārdus:
Liesmas, Kungs, met jaunas liesmas ...

(visu archibīskapes Laumas Zušēvicas rakstu atveriet šeit)

Tev nebūs Dieva vārdu nelietīgi valkāt!

LELB arhibīskaps Jānis Vanags 11. maijā ar virsrakstu „Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā“laikrakstā „Svētdienas Rīts“publicējis rakstu, kurā viņš pretendē balstīties Kunga Vārdā, kurpretim citi izejot no emocionāliem vai sabiedriskās modes argumentiem. „Taču vismaz pie mums apsvērumi pret sieviešu ordināciju … tiek balstīti … meklējot atbildes Rakstos.“ Iepretim viņa it kā piekoptai luteriskai pieejai Bībeles skaidrošanai, ar skaidrāk saprotamajām vietām izskaidrot tās, ko izprast grūtāk, pretējo uzskatu pārstāvji cenšoties rakstu vietas, kuras sieviešu ordinācijai runā pretī, „aizmiglot ar mazāk skaidrām vietām“. Pārbaudīsim šo apgalvojumu, raugoties Jāņa Vanaga rakstā. Atklājas, ka Jānis Vanags pats tieši to dara, ko citiem pārmet....

(visu rakstu atveriet šeit ...)

4 lietas, kas jāzina vecākiem Vācijā

Pieaug gadījumu skaits, kad Latvijas valstspiederīgo ģimenēm par bērnu tiesību pārkāpumiem Lielbritānijā, Īrijā, Norvēģijā vai Vācijā tiek pārtrauktas aizgādības tiesības un bērnam tiek atrastas jaunas mājas. Tādēļ Latvijas Republikas tiesībsargs ir apkopojis no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un attiecīgo valstu vēstniecībām saņemto informāciju un sagatavojis viegli uztveramu un praktisku informatīvo materiālu “4 lietas, kas jāzina vecākiem Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā vai Norvēģijā”...

(visu rakstu atveriet šeit ...)

Veidots ar Mozello

do not click here