Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.”
Lk 6.36 (Gada lozungs 2021.g.)

Skaists un neparasts notikums


Vakar notika skaists, neparasts notikums: no Milvokiem ar Zoom savienojumu biju klāt diakones Lilijas Tenhāgenas ordinācijas dievkalpojumā. To vadīja prāvests Klāvs Bērziņš  Annabergā, Vācijā, Baltiešu centra skaistajā dievnamā.  Pateicos arhibīskapam emer. Elmāram Ernstam Rozītim, ka viņš bija klāt un tā varēja ‘ar roku uzlikšanu’ kopā ar mani un LELBPasaulē uzticēt viņai svēto diakones amatu! 

Mūžībā aizsaukts inženieris Jāzeps Urdze

2021. gada 22. jūlijā 

mūžībā aizsaukts inženieris Jāzeps Urdze, 

LELBP diakones Laimas Urdzes vīrs.
Izsakam mūsu mīļajai māsai, viņas meitām, mazbērniem un visai lielajai Urdzes saimei vissirsnīgāko līdzjūtību.
Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo Viņa priekšā visi ir dzīvi. (Lk. 20,38)
LELBP Vācijas prāvests
Klāvs Bērziņš

Jēzus ar mums... internetā

   Pēdējo gadu laikā vairākkārt ir nācies dzirdēt un lasīt Baznīcai piederīgu cilvēku domas un spriedumus par to, ka internets un datortehnoloģijas ieņem pārāk lielu vietu cilvēku dzīvē un ka tamdēļ Dieva Vārdam un ticībai paliekot arvien mazāk laika un vietas. Tikai tad, kad mūs pārsteidza nepazīstamā vīrusa draudi, daudzi piespiedu kārtā svētdienā mājās palikušie, kuri tehnoloģiju noderīgumu baznīcā līdz tam bija apšaubījuši, tomēr atzina, ka tās var kalpot arī cilvēku ticības dzīvei... 

(Visu rakstu lasiet šeit)