Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.”
Lk 6.36 (Gada lozungs 2021.g.)

Berlīnes un Hamburgas draudžu mācītāja Tāļa Rēdmaņa dievkalpojums Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā "Man ir Sapnis..."

4. maijs ir diena, kad piepildījās mūsu tautas sapnis par Latvijas valsts atjaunošanos. Šajā dienā, kad atzīmējam gadadienu kopš svarīgā pagrieziena punkta mūsu tautas vēsturē, vēlos aicināt jūs ieklausīties stāstos par sapņiem, kuri mani īpaši uzrunājuši un ir dzīvi jau ilgu laiku, bet tos vienā sižetā apkopojām pirms gada. Jēkaba sapnī redzētās kāpnes uz debesīm ir gadu simteņiem cauri apcerēta tēma, – gan agrīnās Baznīcas tēvi, kā Sv.Irenejs 2.gs., tā gan rietumu gan austrumu baznīcas teologi ir par tām pārdomas rakstījuši. Savulaik, uz Linkoln memoriāla kāpnēm stāvot, Martins Luters Kings teica slaveno runu: “Man ir sapnis” (I Have a Dream). Arī mūsu tautas pasakā aprakstītā garā pupa ir sava veida kāpnes uz debesīm, uz jaunu, vēl nepazīstamu, citu, labāku pasauli. Pirms 31 gada mūsu tauta ar gavilēm sagaidīja savus, par neatkarības atjaunošanu nobalsojušos, priekšstāvjus iznākam uz Jēkaba ielas nama kāpnēm… Aicinu jūs domāt, sapņot un lūgties kopā ar mani! Lai mūsu lūgšanas un gaišas domas ir ar visiem viņiem arī šodien! Paldies par viesmīlību un atbalstu Berlīnes Gropiusstadt draudzei un īpaši mācītājai Ulrikei Felmy. Altārglezna un instalācija “Jēkaba sapnis” Berlīnes Gropiusstadt draudzes baznīcā izvietota 2014. gadā, to gleznojusi māksliniece Monika Sieveking. Paldies manai sievai Baibai par filmēšanu, montēšanu un muzicēšanu! Pateicoties viņām šis sapnis varēja realizēties. 

(Saite, lai skatītos video dievkalpojumu, ir šeit)

Līdzjūtība 


Pēc smagas slimības mūžībā aizsaukts LELBPasaulē mācītājs Mārtiņš Urdze.

Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, saka Kungam: mans patvērums un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! (Ps.91:1-2)
Izsakām  visdziļāko līdzjūtību mūsu mīļajai māsai, Mārtiņa mātei, mācītājai emeritai Gitai Putcei un tuviniekiem.
Mārtiņš dzīvos mūsu atmiņā un dzīvos Dieva patvērumā!
LELBPasaulē Vācijas apgabals

Jēzus ar mums... internetā

   Pēdējo gadu laikā vairākkārt ir nācies dzirdēt un lasīt Baznīcai piederīgu cilvēku domas un spriedumus par to, ka internets un datortehnoloģijas ieņem pārāk lielu vietu cilvēku dzīvē un ka tamdēļ Dieva Vārdam un ticībai paliekot arvien mazāk laika un vietas. Tikai tad, kad mūs pārsteidza nepazīstamā vīrusa draudi, daudzi piespiedu kārtā svētdienā mājās palikušie, kuri tehnoloģiju noderīgumu baznīcā līdz tam bija apšaubījuši, tomēr atzina, ka tās var kalpot arī cilvēku ticības dzīvei... 

(Visu rakstu lasiet šeit)  

 .