Tu esi Dievs, kas mani redz.”
1.Moz. 16.13 (Gada lozungs 2023.g.)

prāvests Klāvs Bērziņš

29.03.1947 – 22.08.2023

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Nakts klusumā mūsu brālis, prāvests Klāvs Bērziņš, aizgāja Dieva mierā — tur, kur Jēzus viņam bija vietu sagatavojis. Izsakām viņa sievai Edītei un ģimenei visu mūsu līdzjūtību. Pietrūks viņa raksturīgais humors, pietrūks viņa spējas mums atgādināt paskatīties uz katru situāciju no vairākām pusēm. Ticu, viņš tagad redz to, ko neviena acs nav redzējusi, šeit virs zemes tuvojoties dienai, kad mūs sauks sekot Labam Ganam, no šīs dzīves pārejot mūžībā. Kristus mīlestība un žēlastība lai ir ar viņu un mums visiem.
Bēres būs otrdien, 29. augustā, Rīgas krematorijā, plkst 14:30. Izvadīs arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis.
Turot jūs visus savās lūgšanās un līdz ar jums Dievam pateicoties par Klāvu un viņa ilggadējo kalpošanu Kristum un mūsu Baznīcai,

Foto: Tālis Rēdmanis

Prāvesta Klāva Bērziņa piemiņai

 „Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noeimu, to ceļu jūs zinat.“ (Jāņa 14,1-4)
Mums, latviešu garīgajiem darbiniekiem, kuri ieradās Vācijā uz studijām vai darba meklējumos pēc Atmodas laika, Klāvs Bērziņš bija cilvēks, kurš savā personā dzīvi sasaistīja Latviešu Evaņğēliski Luteriskā baznīcas Vācijā pagātni un tagadni. Saistošs stāstītājs, ar humora izjūtu un dziļu ticību, atvērts jaunām atziņām teoloğijā un tajā pašā laikā dedzīgs garīgā un baznīciskā mantojuma sargātājs, prāvests Klāvs izstaroja mājīguma un labestības gaisotni katrā Baznīcas darbinieku sanāksmē un katrā laicīgā saietā. Viņa klātienē nebija iespējams justies svešam, bet gan pieņemtam un savējam. Prāvests Klāvs arvien bija gādīgs un viesmīlīgs namatēvs ar siltu sirdi un patiesu uzticēšanos Dievam un Viņa vadībai.
Lai nu tagad Dievs pats caur mūsu Kungu Jēzu Kristu ir prāvesta Klāva mājastēvs tajā jaunajā un brīnumainajā dimensijā, uz kuru gaidam un uz ko ceram un ticam mūžībā.
Mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle,
prāvesta garīgā vietniece Vācijā 

Foto: Rasma Gundega Ieviņa

Vēstule no Sandbijas


 Dārgo Oberbrūder, mīļo Klāv, rakstu tev no vietas, kur arī Tu vadīji savas vasaras - gan kā audzēknis, gan audzinātājs. Ik pa brīdim izejot uz Sandbijas mācītājmuižas lieveņa šķiet, ka Tu pienāksi klāt uzsitīsi uz pleca un teiksi: “Nu, ko tu tāds sadrūmis? Vai gribi kārtīgi pa biksēm dabūt?”.
Vakarnakt pārlasīju mūsu abu pēdējās īsziņas, kur rakstīji, ka no radiācijas vēl nespīdi un drīzi jau būšot normāls 🙂 Sarunājām, ka pēc Sandbijas brauciena noteikti satiksimies un apspriedīsim pēdējās klačas, kas ienākušās no centrālā baumu biroja.
Atminējos, ka pirmā reize, kad tevi satiku bija nevis pirms vairāk, kā desmit gadiem Briseles zviedros, bet vēl kādu laiku senāk, kad Džūkstē pārapbedīja tavu vectēva brāli Ludi Bērziņu. Jā, par tiem, kuru rinda iesākusies pie Džūkstes jebšu par “Džūkstes teologu mafiju” mēs mēdzām draudzīgi iesmiet.
Pirms gadiem Lommelē Tu man piemiegdams ar aci šķelmīgi noteici, ka tad kad Tu būsi tik vecs, kā Dupatiņš, tad arī es tevi varēšu stumt pa Lommeli talāram plandot.
Man pietrūks ne tikai mūsu stundām garās sarunas - vai tas būtu zem Annabergas mamutkokiem, vai pie kafijkrūzes Rīgā. Pietrūks tavas ceļamaizes braucienam uz Briseli, lai saēdos Žordānā fritus arī par tevi.
Tu man trūksti tagad un noteikti vēl pietrūksi ilgi.
Pāršķirstīju mūsu Baznīcas dziesmu grāmatu, un tur tava vectēva Roberta rakstītais dziesmas teksts - Gaisma nāks ap saules rietu! Svētie raksti māca mums.
Lūgsim tad, lai neaizietu Gaŗām mums šis atspīdums!
Tad, kad tumsā zvaigznes rietēs,
Saule mums pār galvu būs.
Miers un drosme sirdī ziedēs, Dieva roka sargās mūs.”
Lai Debestēvs tevi mīļi noglauda!

Mācītājs Rinalds Gulbis 

Foto: Ralfs Kokins

Mūsu prāvesta Klāva pēdējais sprediķis

2023. gadā no 14. - 16. maijam Annabergā pie Bonnas noritēja Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Vācijā gadskārtējā konference.
Konferences atklāšanas dievkalpojumu vadīja un sprediķi teica prāvests Klāvs Bērziņš.
Izrādījās, ka šis sprediķis ir pēdējais, kuru sacīja prāvests Klāvs pirms savas atraisīšanās dienas.
Ieklausīsimies prāvesta Klāva teiktajos vārdos, sirdī esot kopā ar visiem viņa mīļajiem ģimenē, Baznīcā un tautā.
(Prāvesta Klāva Bērziņa pēdējā sprediķa video ierakstu variet skatīties šeit)