Kā māte mierina, tā es jūs mierināšu - 
                                                   Jeruzālemē jums būs miers!
Jes. 66:13 (Gada lozungs 2016.g.)

Līdzjūtība Nicas upuriem 

LELBĀL stāv vienota savā līdzjūtībā ar visiem cietējiem, kam Nicā no rokām un sirdīm tika izrauti bērniņi, mātes, tēvi, sievas, vīri, vecvecāki, draugi.  Viņus pieminam un par viņiem aizlūdzam.  Lūdzam par katru, kas cīnās par savu dzīvību.  Cieš nevainīgie, bez ieročiem sanākušie.  Zinām, šausmīgas sekas nebūs tikai visiem sērojošiem, bet ikkatram, kas ar savām acīm to redzējuši, ko nevienam, nekad nevajadzētu redzēt.  Ko lai sakām tiem, kas Nicā piedzīvojuši  tādas briesmas?  Šobrīd, apzināsimies, ka mums pietrūkst vārdu, kam būtu īstas nozīmes.  Bet mēs varam lūgt, lai Dievs sniedz spēku izturēt.  Pēdējā laikā pārāk bieži esam tādus terrorus redzējuši Dallasā, Orlando, nemaz tik ilgi pirms tam Parīzē, citur pasaulē.  Mēs esam lūguši, lūgsim atkal gan paši, gan savās draudzēs, lai Dievs stiprina visus cietējus.  Lūgsim arī par tiem, kas mīlestībā viņus aprūpē.  Pateiksimies par katru, kas skrēja iet palīgā un vēl dara visu ko spēj otra labā.  Pateiksimies par neskaitāmiem labiem cilvēkiem, kas sniedz savu plecu, lai otrs varētu raudāt un raudāt viņu rokās.  Kristus ir viņu vidū.  Viņš ir tur, kur mēs neesam.  Viņš raud līdz,  stāv blakus, mierina  - arī caur mūsu lūgšanām.  
Kristū vienota ar jums.  + Lauma      (Līdzjūtību latviešu un angļu valodās atveriet šeit)

           Dundagas svētais Juris

Mans vecaistēvs bija no Dundagas puses Kurzemē. Viņa vecaistēvs savā jaunībā cilvēkus pazinis, kas paši svēto Juri redzējuši. Svētais Juris bijis tāds pats cilvēks, kā visi citi, tikai ar sevišķām zināšanām un varēšanām. Viņš esot zinājis stādu, koku un dzīvnieku valodu, sarunājies ar kokiem, putniem un meža zvēriem. Putni un meža dzīvnieki – stirnas un brieži nākuši pie viņa klāt bez bailēm. Svētais Juris varēja pateikt, kas notiksies rīt vai parīt. Un tas, ko viņš teica, tā arī notika...
(visu rakstu atveriet šeit)

4 lietas, kas jāzina vecākiem Vācijā

Pieaug gadījumu skaits, kad Latvijas valstspiederīgo ģimenēm par bērnu tiesību pārkāpumiem Lielbritānijā, Īrijā, Norvēģijā vai Vācijā tiek pārtrauktas aizgādības tiesības un bērnam tiek atrastas jaunas mājas. Tādēļ Latvijas Republikas tiesībsargs ir apkopojis no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un attiecīgo valstu vēstniecībām saņemto informāciju un sagatavojis viegli uztveramu un praktisku informatīvo materiālu “4 lietas, kas jāzina vecākiem Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā vai Norvēģijā”... (visu rakstu atveriet šeit)

Veidots ar Mozello

do not click here