Nīderlandes latviešu evaņģēliski luteriskā draudze
Amsterdamas Vācu draudzes dievnamā
J. J. Viottastraat 44, NL-1071 JT Amsterdam
Prāvests Klāvs Bērziņš
Kontaktpersona Maija Pudele
Haasdonk 8, NL – 3823 AK Amersfoort, Nederland
Tālr. +33 456 67 3
m.pudele@casema.nl