Prāvests Klāvs Bērziņš (29.03.1947 – 22.08.2023)

Kalpoja Minsteres draudzē, Beļģijas latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē, Nīderlandes latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē. Rīgas Evaņģēliskās draudzes dibinātājs. Vācijas apgabala Pārvaldes priekšnieks,  Virsvaldes loceklis.

Ordinēts kā diakons 1985. gada 4. maijā; kā mācītājs 2008. gada 26. aprīlī.
✝ Mūžībā aizsaukts 2023. gada 22. augustā.