4 lietas, kas jāzina vecākiem Vācijā

Pieaug gadījumu skaits, kad Latvijas valstspiederīgo ģimenēm par bērnu tiesību pārkāpumiem Lielbritānijā, Īrijā, Norvēģijā vai Vācijā tiek pārtrauktas aizgādības tiesības un bērnam tiek atrastas jaunas mājas.
Tādēļ Latvijas Republikas tiesībsargs ir apkopojis no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un attiecīgo valstu vēstniecībām saņemto informāciju un sagatavojis viegli uztveramu un praktisku informatīvo materiālu “4 lietas, kas jāzina vecākiem Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā vai Norvēģijā”.
Informatīvajā materiālā iekļauta informācija par šādiem tematiskajiem blokiem:
· Vecāku pienākumi un bērnu uzraudzība;
· Izglītība;
· Veselība;
· Mājoklis un sociālais nodrošinājums.
Informējam, ka 2016.gada 1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Latvijas Republikas tiesībsargs iepazīstinās medijus ar minēto informatīvo materiālu.
Aicinām iepazīties ar to Tiesībsarga biroja mājaslapā un iespēju robežās izplatīt šo informāciju Latvijas valstspiederīgo ģimenēm, kā arī ievietot to savos sociālo tīklu kontos.
Vairāk varat uzzināt Tiesībsarga mājaslapā.

 http://www.tiesibsargs.lv/petijumi-un-publikacijas/kampanas/4-lietas-kas-jazina-vecakiem-dzivojot-arzemes/4-lietas-kas-jazina-vecakiem-vacija 

Informācija saņemta no Latvijas Republikas tiesībsarga 

2016. gada maijā

Foto © Anda Ozola