Minhenes latviešu luterāņu draudze jaunās telpās

Kā un kad Minhenes latvieši iesāka svinēt savus dievkalpojumus Svētā Gara baznīcā Hugo Troendel Str. 53 München-Moosach vairs neviens īsti nezina. Visticamākais ir, ka šo iespēju sarūpēja ilggadīgā draudzes priekšniece Irēne Grotiņas kundze, kura dzīvoja baznīcas tuvumā un bija vācu Svētā Gara draudzes aktīva locekle. Kad mācītāja Jogita Mingina uzņēmās draudzes vadību, viņas dzīves vieta tāpat atradās šajā pilsētas daļā.
Gadi gāja un daudz kas mainījās: mācītāja Jogita Mingina izceļoja uz Ameriku un kļuva par Bostonas draudzes mācītāju, garīgā vadība Minhenes draudzē tika uzticēta mācītājai Ilzei Ķezberei. Taču lielākās pārmaiņas bija vērojamas draudzes sastāvā. Pēdējo gadu laikā latviešu 2. Pasaules kara bēgļu paaudzes vietu pamazām ieņēma viņu bērnu paaudze, kuriem pievienojās brīvās Latvijas uzņēmīgie ļaudis, atnākot uz Vāciju studēt un strādāt.
Jaunu vīnu nelej vecos ādas traukos”, sacīts Bībelē. Kādreiz tas attiecināms arī uz baznīcas telpām. Minhenes Svētā Gara baznīca, kas reiz atradās daudzu latviešu dzīves vietu tuvumā, ğeogrāfiski jau sen ir zaudējusi savu centrālo nozīmi. Ar Grotiņas kundzes aiziešanu mūžībā lielā mērā zudumā gājusi arī sirsnīgā piesaiste vietējai vācu draudzei. Vienlaikus ir pavērušās citas iespējas. Draudzes sastāvā ir jauni enerğiski latvieši, kuri sabrauc uz dievkalpojumu no dažādām Minhenes un tās apkaimes vietām. Draudzei nepieciešamas telpas Ticības sarunām un Bībeles studijām. „Kas meklē, tas atrod!” Tā kā mācītāja Ilze Ķezbere-Härle strādā par garīgo aprūpētāju senioru centra „Augustinum” namos, tad viens no tiem Minhenē laipni pedāvāja latviešu draudzei izmantot savas telpas – Simeona kapellu pie "Augustinum" München Neufriedenheim, Stiftsbogen 74.
Draudzes kopsapulce 2016. gada vasarā vienbalsīgi nobalsoja par lēmumu atstāt Svētā Gara baznīcu un pārcelties uz "Augustinum". Jurğus svinējām svētdien, 2016. gada 18. septembrī, ar skanīgu un sirsnīgu dievkalpojumu jaunajās telpās. Dievkalpojumu vadīja mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle, kā īpaši goda viesi dievkalpojumā piedalījās archibīskaps emerit. Elmārs Ernsts Rozītis, vācu mācītāja un Augustinum garīgās aprūpes vadītāja Irene Silbermann un teoloğijas profesors mācītājs Dr. Wilfried Härle.
Ar šo dievkalpjumu ir atvērta jauna lappuse Minhenes latviešu draudzes vēsturē. Lai Dievs dod, ka tā ir tikpat gaiša, silta un spilgtiem tēliem bagāta, kā jaunās telpas "Augustinum" Simeona kapellā!Nākamās Ticības sarunas un Bībeles darbs notiks svētdien, 9. Oktobrī plkst. 13:00 un svētdien, 6. Novembrī plkst. 13:00 "Augustinum" telpās. Satiekamies pie "Augustinum" galvenās ieejas.
Nākamais dievkalpojums, bagātināts ar latvisku Adventa un Ziemassvētku mūziku, notiks svētdien 4. Decembrī, plkst. 12:00. Satiekamies tieši Simeona kalpellā. Dievkalpojumu noturēsim latviešu valodā ar vācu tulkojumu, tā ka sirsnīgi aicināti arī vācu tautības radi un draugi.
Pēc Ticības sarunām un dievkalpojumiem "Augustinum" svinam sadraudzību ar kafiju un uzkodām tuvējā viesu namā „Mehlfeld”.