Nāciet uz dievkalpojumiem Vācijas latviešu draudzēs:

Minhenes Latviešu luterāņu draudze ielūdz uz dievkalpojumu ar dievgaldu svētdien, 21.janvāplkst. 12.00 Augustinum Neufriedenheim Simeona kapellā (Stiftsbogen 74, 81375 München).Prāvests Klāvs Bērziņš ievedīs amatā jauno Minhenes Latviešu luterāņu draudzes mācītāju Rinaldu Gulbi. Liturģiju vadīs mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle. Pēc dievkalpojuma sadraudzība tuvējā kafejnīcā. Mīļi aicināti latvieši ar radiem un draugiem no tuvienes un tālienes!

Berlīnē, Paula Gerharda baznīcā (Wisbyer Str. 7, Berlin 10439) jaunā gada pirmais dievkalpojums ar dievgaldu notiks svētdien  21.janvārī plkst. 14.00. Kalpo mācītājs Tālis Rēdmanis. Dievkalpojuma muzikālo ietērpu veidos ērģelniece Baiba Rēdmane. Pēc dievkalpojuma sadraudzība picērijā "San Marco".  

Bīlefeldē, Bekhofas latviešu baznīcā (AmBeckhof 44, Bielefeld) dievkalpojums notiks 21.janvārī plkst. 14.30. Kalpo diakone Laima Urdze. Pēc dievkalpojuma kafijas galds draudzes namā.

Frankfurtes latviešu ev. lut. draudze mīļi aicina piedalīties Epifānijas laika ceturtās svētdienas dievkalpojumā, mācītāja Rinalda Gulbja vadībā, svētdien, 28.janvārī plkst. 14.00, Emmaus draudzes baznīcā (Alt Eschersheim 22, 60433 Frankfurt). Dievkalpojuma laikā notiks kristības un iesvētības. Pēc dievkalpojuma kopīgs kafijas un tējas galds Draudzes namā.

Hanoverē, Markus baznīcas draudzes namā (Hohenzollernstr. 54, 30161 Hannover) dievkalpojums notiks 28. janvāplkst. 14.00. Kalpos diakone Laima Urdze. Pēc dievkalpojuma pārrunas pie kafijas galda.

Esslingenā, Dienvidu baznīcā (Suedkirche, Spitalsteige 3, Esslingen) svētdien, 28.janvāplkst. 15.00 paredzēts latviešu draudzes dievkalpojums ar dievgaldu, ietverot arī kristības. Kalpos draudzes mācītājs, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis, pie ērģelēm Ieva Sarja. Sekos kafija draudzes telpās.

Veidots ar Mozello

 .