Aicinam uz dievkalpojumiem Vācijas latviešu draudzēs:

  • Lībekā, Lorenca baznīcā (Steinrader Weg 18, 23558 LübeckLatviešu draudzes dievkalpojums notiks sestdien, 29.jūlijā plkst. 14:00. Kalpos diakone Laima Urdze, pie ērģelēm Liene Orinska. Pēc dievkalpojuma uzkodas. 
  • Minhenes Latviešu Luterāņu draudze ielūdz uz Reformācijas 500 gadu jubilejai veltītu muzikālo lasījumu "Lutera kundze" 30. jūlijā, plkst. 12:00 Minhenē, Augustinum Neufriedenheim Simeona baznīcā  (Stiftsbogen 74, 83375 München)Lasījums būs latviešu un vācu valodā, piedaloties mācītājai Dr. Ilze Ķezbere-Härle, prof. Dr. Wilfried Härle, Dr. Anja Koller un Eva-Maria Weiß, M.A. Pēc dievkalpojuma draudzes sadraudzība tuvēja kafejnīcā. Mīļi aicināti gan latvieši, gan vācieši ar radiem un draugiem no tuvienes un tālienes! 
  • Hamburgā, latviešu draudzes dievkalpojums ar dievgaldu notiks Sv.Pētera baznīcā (Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg)  svētdien,  13.augustā  plkst. 14.00.  Kalpos mācītājs Tālis Rēdmanis. Pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis pie kafijas tases. 

  • Berlīnē, Paula Gerharda baznīcā (Wisbyer Str. 7, Berlin 10439dievkalpojums ar dievgaldu notiks svētdien  20.augustā plkst. 14.00. Kalpo mācītājs Tālis Rēdmanis. Dievkalpojuma muzikālo ietērpu veidos ērģelniece Baiba Rēdmane. Pēc dievkalpojuma sadraudzība tuvējā picērijā. 


Veidots ar Mozello

 .