Dievkalpojumi Vācijas latviešu draudzēs:

Hamburgā, latviešu draudzes Sexagesimä svētdienas dievkalpojums notiks Hauptkirche St. Petri  (Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg) svētdien, 12.februārī plkst. 14.00. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Tālis Rēdmanis. Pēc dievkalojuma sekos sadraudzības brīdis.   

Minsteres latviešu draudzes dievkalpojums notiks 19. februārī plkst. 10.30 Latviešu centra Minsterē telpās (Salzmannstr. 152, 48159 Münster). Kalpos diakone Lilija Tenhāgena. Pēc dievkalpojuma kafija un līdzatnestiem našķiem.  

Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas draudzes namā (Butjadinger Str. 59, 26125 Oldenburg) dievkalpojums notiks svētdien, 19.februārī plkst. 11.00. Kalpo diakone Laima Urdze. Pēc dievkalpojuma kafijas galds ar pašu sarūpētiem gardumiem.

Berlīnē, latviešu draudzes dievkalpojums notiks Elias-Kuppelsaal  (Göhrener Str. 11, 10437 Berlin) svētdien 19.februārī plkst. 14.00.  Dievkalpojumu vadīs mācītājs Tālis Rēdmanis. Pēc dievkalpojuma draudzes nama telpās draudzes gadskārtējā sapulce un sadraudzība pie kafijas tases ar līdzatnestiem  cienastiem.