Dievkalpojumi Vācijas latviešu draudzēs:

Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas draudzes namā (Butjadinger Str. 59, 26125 Oldenburg)  Trīsvienības svētku dievkalpojums notiks svētdien, 16.jūnijā plkst.11.00. Kalpo diakone Laima Urdze, pie ērģelēm Dr. A.Rosenbergs. Pēc dievkalpojuma kafijas galds. 

Berlīnes latviešu draudze, tuvojoties saulgriežu laikam, aicina visus pulcēties gaišām sarunām, skanīgām dziesmām, jautrām rotaļām un deju priekam svētdien,16. jūnijā no plkst. 12.00, sanākot kopā Dahlewitz lauku mājās pie Maijas un Hartmut Spiesecke. Nāksim ar ģimenēm un draugiem, lieli un mazi! Vietas pietiks visiemLīdzi ņemsim jāņuzāles un vainagus, prieku un cienasta grozu, tajā ieliekot visu, ko vēlēsimies paši baudīt un citus pacienāt! Vairāk informācijas par transportu un visu citu vaicājiet Ilmāram Grigjānim ( tālr. 0176 3611 0372 ) 

Ludvigshāfenā, Svētā Ludviķa baznīcā (Wredestrasse 24, 67059 Ludwigshafen am Rhein) svētdien, 16.jūnijā plkst. 15.00 notiks dievkalpojums. Kalpos jaunais draudzes mācītājs Rolands Eimanis un draudzes diakone Rasma Gundega Ieviņa. Pēc dievkalpojuma sabiedriska pēcpusdiena ar azaidu groziņu veidā draudzes telpās.

Veidots ar Mozello

 .