Dievkalpojumi Vācijas latviešu draudzēs:


 Hamburgā, latviešu draudzes nākamais dievkalpojums notiks Hauptkirche St. Petri  (Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg) svētdien  20.maijā  plkst. 14.00. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Tālis Rēdmanis. Pēc dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases baznīcas telpās. 

Lommeles vācu karavīru kapsētā svētbrīdis latviešu karavīru piemiņai notiks sestdien 17. jūnijā plkst. 11.00 -
Pieminēsim tos gandrīz desmit tūkstošus latviešu karavīrus, kas tika ieslodzīti Cēdelgemas (Zedelgem) karavīru internācijas nometnē pēc Otrā pasaules kara. No kuriem daudzi tā arī nesagaidīja atbrīvošanas dienu, bet mira no trūcīgā uztura un slimībām, bet vēlāk tika apbedīti Lommeles vācu karavīru kapsētā.
Dievkalpojumā kalpos: Beļģijas latviešu ev. lut. draudzes mācītājs Rinalds Gulbis, prāvests Klāvs Bērziņš, kā arī citi Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācijā garīdznieki.
Pēc svētbrīža kopīgs mielasts "Hof ten Vrede" (Dodenveldstraat, 3920 Lommel, België

Berlīnē, latviešu draudzes dievkalpojums notiks Elias-Kuppelsaal  (Göhrener Str. 11, 10437 Berlin) svētdien 18.jūnijā plkst. 14.00.  Dievkalpojumu vadīs mācītājs Tālis Rēdmanis. Pēc dievkalpojuma draudzes nama telpās sadraudzība pie kafijas tases ar līdzatnestiem  cienastiem.