Dievkalpojumi Vācijas latviešu draudzēs:

Hanoverā, Markus baznīcas draudzes namā (Hohenzollernstr. 54, 30161 Hannover)   dievkalpojums notiks 19.janvā plkst. 14.00.  Kalpo diakone  Laima Urdze. Pēc dievkalpojuma pārrunas pie kafijas galda.

Berlīnē, Paula Gerharda baznīcā (Wisbyer Str. 7, Berlin 10439Jaunā gada pirmais dievkalpojums   notiks svētdien 19.janvārī plkst. 14.00To vadīs mācītājs  Tālis Rēdmanis.  Dievkalpojuma muzikālo ietērpu veidos ērģelniece Baiba Rēdmane. Sekos sadraudzības brīdis netālajā picērijā.  

Frankfurtē, Emmaus draudzes baznīcā (Alt Eschersheim 22, 60433 Frankfurt) svētdien 19.janvārī plkst. 14.00 notiks dievkalpojums ar vakarēdienu. Kalpos mācītājs Rolands Eimanis. Pēc dievkalpojuma draudzīga pasēdēšana. 

Briselē, svētdien, 26janvārī plkst. 15.00 Zviedru baznīcā (Eglise suédoise, Avenue des Gaulois 35, BE-1040 BriselēEpifānijas laika dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kalpos draudzes mācītājs Rinalds Gulbis un ērģelnieks Ivars Spriņģis. Dievkalpojuma laikā svētdienas skoliņas nodarbības baznīcas trešajā stāvā. Pēc dievkalpojuma sadraudzības galds ar līdzi paņemtiem groziņiem baznīcas zālē. 

Hanoverā, Markus baznīcas draudzes namā (Hohenzollernstr. 54, 30161 Hannover)   dievkalpojums notiks 9.februārī plkst. 14.00.  Kalpo diakone  Laima Urdze. Pēc dievkalpojuma pārrunas pie kafijas galda. 

Hamburgā, latviešu draudzes dievkalpojums notiks Sv.Pētera baznīcas Mārtiņa kapellā (Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg) svētdien, 9.februārī plkst. 14.00. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Tālis Rēdmanis. . Sekos sadraudzība ar sarunām pie  tējas un kafijas. 

Bīlefeldē, Bekhofas latviešu baznīcā (AmBeckhof 44, Bielefeld) dievkalpojums notiks 16.februārī plkst. 14.30. Kalpos diakone Laima Urdze. Pēc dievkalpojuma kafijas galds draudzes namā. 

Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas draudzes namā (Butjadinger Str. 59, 26125 Oldenburg)  dievkalpojums notiks svētdien, 23.februārī plkst. 11.00. Kalpo diakone Laima Urdze, pie ērģelēm Dr. A.Rosenbergs. Pēc dievkalpojuma kafijas galds.  

Ludvigshāfenā, Svētā Ludviķa baznīcā (Wredestrasse 24, 67059 Ludwigshafen am Rhein) Epifānijas laika pēdējā svētdienā, 23.februā plkst. 15.00 paredzēts dievkalpojums. Kalpos mācītājs Rolands Eimanis un diakone Rasma Gundega Ieviņa. Pēc dievkalpojuma sekos sabiedriska pēcpusdiena ar azaidu groziņu veidā draudzes telpās. 


Veidots ar Mozello

 .