Mūžībā aizsaukts inženieris Jāzeps Urdze


2021. gada 22. jūlijā mūžībā aizsaukts inženieris Jāzeps UrdzeLELBP diakones Laimas Urdzes vīrs.

Izsakam mūsu mīļajai māsai, viņas meitām, mazbērniem un visai lielajai Urdzes saimei vissirsnīgāko līdzjūtību.
Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo Viņa priekšā visi ir dzīvi. (Lk. 20,38).
LELBP Vācijas prāvests
Klāvs Bērziņš