Vircburgas draudze

Dievkalpojumi “Deutschhaus-Kirche”
(Schottenanger 2, 97082 Würzburg)
Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 
Priekšniece Ellija Klaviniuss
Fasbenderstr. 5, 97082, Würzburg
Tālr. 0931 411361