2015. gada LELBĀL Vācijas apgabala sinode Annabergā

Maija vidū Bonnas tuvumā uz kārtējo sinodi tikās Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Vācijā garīdznieki un draudžu pārstāvji.
Ar priecīgu dziesmu dalībnieki Annabergas pils pagalmā sagaidīja sinodes galveno viesi – jauno arhibīskapi Laumu Zušēvicu. „Mīļi tevi sveicinām!” atskanēja daudzbalsīgi, kad viņa pusdienlaikā izkāpa no auto. Un pirmais, ko viņa darīja vēl pirms rūpēm par savu bagāžu: viņa visiem sirsnīgi pateicās, atnāca un sasveicinājās ar katru no sagaidītājiem.
Lauma Zušēvica, kura šī gada 19. aprīlī Milvokos, ASV, tika konsekrēta LELBĀL arhibīskapes amatā, piedalīšanos Vācijas apgabala sinodē iekļāva savā pirmajā amata braucienā uz Eiropu – pirms Vācijas viņa jau apciemoja Lielbritānijas apgabalu.
Pēcpusdienā sekoja sinodes darba posms ar pārskatu par Baznīcas darbību kopš pagājušās sinodes pirms trim gadiem. Iecirkņu vadītāji savos stāstījumos klausītājus veda kā ceļojumā pa 17 pastāvošajām draudzēm: no Vācijas austrumiem un ziemeļaustrumiem caur ziemeļrietumiem un vidieni līdz Vācijas dienvidrietumiem un dienvidiem. Šīm draudzēm klāt vēl nāk pa draudzei Beļģijā, Nīderlandē un varbūt drīzumā arī Luksemburgā.
Katra no šīm draudzēm ir citāda, katrai no tām savas īpatnības un savs skats uz nākotni. Visām kopā ir arī līdzības: kādreizējo trimdinieku skaits sarūk, un gandrīz visās draudzēs pieaudzis jauniebraucēju skaits, kuri ieradušies no Latvijas, lai Vācijā dzīvotu un strādātu vai studētu. Vairākās draudzēs iesākts svētdienskolu darbs, par ko sevišķi liels prieks. Īpaši viesi bija ieradušies no Aizputes – turienes Autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un draudzes pārstāve. Šī draudze nupat tikko iekļāvusies LELBĀL sastāvā.
Atskatu uz savu darbu Baznīcā deva mūsu arhibīskaps emeritus Elmārs E. Rozītis. Savukārt enerģisku skatu uz Baznīcas nākotni vērsa jaunā arhibīskape. Dalībnieki priecājās par viņas atvērtību un pieejamību gan kopīgās, gan personiskās sarunās. Banketa vakars par godu jaunajai arhibīskapei un līdzšinējam arhibīskapam noritēja ļoti sirsnīgā atmosfērā. Šī vakara ietvaros Annabergas mājastēvs Andrejas Urdze pastāstījā par šī nama vēsturi.
Trīs sinodes dienās blakus intensīvām darba sēdēm ar ziņojumiem, atskaitēm un vēlēšanām savs laiks atlika arī patīkamajam – kopīgiem svētbrīžiem, bībelesdarbiem un pārrunām un pat jaukam dziesmu vakaram pie kamīna kopā ar Briseles latviešu vokālā ansambļa „Ugunis” dalībniekiem, kuri atbrauca, lai dziedātu sinodes noslēgumā.
Sinodes kulminācijas punkts bija svinīgs dievkalpojums ar iesvētībām svētdienas rītā. Tas bija svinīgs, skanīgs un sirsnīgs, un jaunā Minhenes draudzes locekle staroja!
Tas darbs, Kungs Jēzu, viss ir Tavs, tas darbs, ko darām mēs” – tā sinodē visi kopā dziedājām. Ar šo apziņu visi atkal atgriezāmies katrs savā vietā, lai šo darbu turpinātu darīt.

Lilija Tenhāgena, Minsteres draudze,
foto © Tālis Rēdmanis