Ziemassvētku vēsts draudzēm 2016. gada Ziemassvētkos

Bija 1946. gads. Latvieši pulcējās dievkalpojumos bēgļu nometnēs. Viņu mācītāji centās sagādāt ilustrācijas dziesmu lapiņām. Starp daudzām citām kartiņām redzam Anša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā ģimene ir ceļā uz Ēģipti. Pretim pūš stiprs vējš. Zem zīmējuma lasām divus vārdus: “…un bēdza…”. Angļu valodā un citās parasti šo Mateja ev. 2:14 frāzi tulko: “devās prom” vai “aizgāja” uz Ēģipti. Paši, būdami bēgļi, latviešu tulkotāji un šis mākslinieks gribēja atgādināt, ka ir liela atšķirība starp to, vai dodies prom vai bēdz. Vienā gadījumā liekas – pats izvēlies, kurp doties, otrā – citu rīcība nosaka tavējo.

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Priekā atzīmējot Kristus Piedzimšanas svētkus un lūdzot, lai Dievs bagātīgi svētī visus savus bērnus 2017. gadā, aicinu īpaši pieminēt pasaules neskaitāmos bēgļus! Kā reiz Kristus bērna ģimene, tā tagad viņi dodas pretī vējam briesmās un grūtībās. Dodoties pretī nezināmai nākotnei, lai stiprina apustuļa Pāvila vārdi: “Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās” (Rom. 12:12). Atcerēsimies lūgt par tiem, kuriem mēs latvieši varētu sniegt iedrošinājumu, jo mūsu tautas un Baznīcas vēsture apliecina Dieva uzticību vishaotiskākajos laikos!
Tā notika arī pirms 70 gadiem, kad mācītājs Kārlis Purgailis devās no kalpošanas ASV uz Sanpaulu, pie latviešiem. Domājot par bēgļiem, kas dodas jūrā, mācītāja vārdi liekas tik mūsdienīgi: “Ārā aurē vējš un šļakst viļņi, kuģis grīļojās kā piedzēris. Un šis ir Ziemsvētku vakars, kad ģimenes sapulcējas gan mājās, gan arī baznīcās pie eglītes, pieminot Kristus dzimšanu. “Miers virs zemes” – bet ne uz jūras. Aiz apaļā lodziņa, kur mana vieta, trako saniknotā jūrā. Kad Kristus piedzima, tam nebija vietas. Mūsu dienās ir daudz vietu, bet kas mums tagad trūkst, ir Kristus.”
Tas ir tāpat kā tagad, kad tik daudziem trūkst Kristus, bet, paldies Dievam, netrūkst arī, kas Viņam tic un kalpo! Un vēl pasaules malu malās atskan vēsts, kam spējas pārvērst cilvēkus: “ Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs” (Lūkas ev. 2:10-11). Un Viņš dala veltes, kuru skaits aug, jo vairāk tās atdodam! Tā darbojas Dievs un jūs, kas kopā esat mūsu Baznīca! No sirds pateicos LELBĀL Prezidijam, Virsvaldei, Tijai Abulai, savai draudzei un katram jums par uzticīgo darbu, lūgšanām, ziedoto laiku un līdzekļiem! Jūsu kalpošana ir dāvana, kas nes godu Dievam un svētību neskaitāmiem ļaudīm mūsu draudzēs un latvju tautā.
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes un savā vārdā šajos Ziemsvētkos un 2017. gadā novēlu ticību, cerību, spēku, laimi, izturību un mīlestību! Šogad liels prieks sveikt jaunus draugus, jo mēs esam auguši ar jauno apgabalu Latvijā, ar jaunu draudzi Īrijā! Turpinot augt, lūgsim, lai Dievs sargā no visa, kas vairotu sāpes vai liegtu latvju tautai vai mums garīgi augt, saņemt Viņa žēlastību vai piedzīvot Kristus mīlestību! Viņš lai dziedina, saved kopā, pasargā un dāvina mieru! 2017. gadā atzīmēsim Reformācijas 500. gadadienu! Arī tādēļ noslēdzu ar Mārtiņa Lutera atgādinājumu. Atceries: “Eņģelis nesaka tik vien, ka Kristus ir dzimis; viņš teic: jums, jums Viņš ir dzimis!”
Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā un Ziemassvētku priekā!

Jūsu
Lauma Zušēvica,
archibīskape
2016.gada Adventā