LELBāL Reformācijas piecsimtgades pilsētā

No 2. līdz 6. augustam Latvijas Ev. Lut. Baznīca ārpus Latvijas (LELBāL) piedalījās lielā pasaules reformācijas izstādē Wittenbergā.
Netālu no Lutera dārza, Pasaules Luterāņu Federācijas teltī “Himmelszelt”, mūsu baznīca sniedza informāciju par reformāciju Latvijā, par mūsu baznīcu un par Latviju. Prezentācijas bija sagatavojuši prāv. emer. Dr. Fritz T. Kristbergs no Kanādas un LELBĀL Virsvaldes loceklis Pēteris Vīgants no Vācijas. Apmeklētājiem stāstijām par mūsu darbu plašā pasaulē.
Katru dienu notika rīta un vakara svētbriži, kurus vadīja arch. emer. E. E. Rozītis un māc. Dr. I. Ķezbere-Härle. Trešdienas vakarā prāv. emer. Dr. F.T. Kristbergs sprediķoja vēsturiskā pilsētas baznīcā (Stadtkirche).
Evanģeliskā Akadēmijā 4. augusta pievakarē notika koncerts, ko bija rūpīgi sagatavojusi mācitāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle. Ar lielu interesi klausītāji iepazinās ar Katharina von Bora, Mārtiņa Lutera sievu. Ļoti izteiksmīgi Dr. Ilze Ķezbere-Härle un Prof. Dr. Wilfried Härle lasīja tekstus par šīs interesantās sievietes dzīvi. Koncerts tika kuplināts ar J. S. Bacha kompozīcijām. Publika pateicās ar lieliem aplausiem Dr. Rudītei Livmanei-Lindenbeckai, klavieres, Eva-Maria Weiß, flaute, un Dr. Ilzei Ķezberei-Härle, vijole, par šo vērtīgo sniegumu.
Nedeļas nogalē koklētāja Zaiga Vilde no Hamburgas iepriecināja izstādes viesus spēlējot savu latvisko instrumentu.