2012. gada Sinode un mācītāju konference Annabergā

Baltiešu studentu mītnē Annabergā, no 2012. gada 7. līdz 10. jūnijam notika kārtēja Latvijas Evanģēliskās luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Vācijas apgabala sinode (XVII) un Vācijas apgabala konference. Sinodē piedalījās gandrīz visi Vācijas garīdznieki un garīdznieces (iztrūka māc. I. Druviņa), sinodāles un sinodāļi, kā arī mīļi ciemiņi no Latvijas, Zviedrijas un Lielbritānijas.
Sinodē vienbalsīgi ievēlēja pārvaldi iepriekšējā laika posma sastāvā. Virstemats bija 2012. gada lozungs: „Mans spēks top pilnīgs nespēkā.“ (2. Kor. 12,9) un cerībā, ka arī mūsu darbs taps pilnīgāks, jo darāmā ir daudz, Dieva vadību un svētību izlūgdamies, noslēguma dievkalpojumā ordinēja Helēnu Godiņu no Latvijas mācītājas amatā. Jaunā mācītāja turpmāk kalpos LELBA, ASV.
Pēc sinodes gandrīz visi sinodes dalībnieki devās svētceļojumā uz Lommeles karavīru kapiem Beļģijā.
Prāvesta Klāvs Bērziņš