Diakone Rasma Gundega Ieviņa

Dz. 17.janvārī 1949., ord. 28.maijā 2016.
Pasta adrese: Bismarckstr. 52, D - 67059 Ludwigshafen
Tālr. 0621 5187 65
E-pasts: rgievina@gmail.com

Veidots ar Mozello

 .