Lībekas draudze

Dievkalpojumi Lorenca baznīcā
(Steinrader Weg 10, D-23558 Lübeck)
Diakone Laima Urdze
Priekšniece Irēna Stoewer
Brahmsstr. 8, D-23556 Lübeck
Tālr. 0163-3920693

 .