Lībekas draudze


Dievkalpojumi Lorenca baznīcā
(Steinrader Weg 10, 23558 Lübeck)
Diakone Laima Urdze
Priekšniece Irēna Stoewer
Brahmsstr. 8, 23556 Lübeck
Tālr. +49 163 3920693