Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis

Adrese: Schelztorstr. 25, 73728, Esslingen,
Tālr. + 49 711 35 46 23
Mob.tālr. + 49 176 21 01 61 53
Fax. + 49 711 30 05 782
e-pasts ERozitis@t-online.de

Elmārs Ernsts Rozītis dzimis 1948. gada 30. martā kā māc. Elmāra Voldemāra Rozīša un ārstes Dr. Anni-Ernas Rozītes (dzim. Stanges) dēls, Vācijā, Eslingenā, kur toreiz patvērumu bija atraduši ap 7000 latviešu bēgļu, ieskaitot mūsu pirmo archibīskapu prof. Teodoru Grīnbergu. Tur Elmārs apmeklēja humanitāro Georga ġimnāziju ar latīņu un grieķu valodu. 1967. gadā Elmārs uzsāka un 1973. gadā beidza teoloġijas studijas Tībingenas Universitātē, starplaikā pavadot vienu gadu Hamburgā un vienu gadu Vīnē, kur arī nolika ērģelnieka C eksāmenu. Pēc ordinācijas 1973. gada 13. maijā Elmārs aprūpēja latviešu draudzes Dienvidvācijā. Līdztekus apmeklēja Virtembergas baznīcas praktiskos kursus un 1975. gadā absolvēja arī šīs baznīcas 2. teoloģisko dienesta eksāmenu. 1982. gadā Elmārs tika ievēlēts par Vācijas iecirkņa prāvestu, sākot ar 1987. gadu Elmārs bija Virsvaldes prezidija loceklis un sākot ar 1990. gadu mūsu Baznīcas garīgais viceprezidents. 1994. gada 1. maijā Stokholmas bīskapa Dr. Henrika Svenungssona konsekrēts Toronto Sv. Andreja baznīcā. Pēc tam vēl divreiz atkārtoti ievēlēts ik uz 7 gadiem. 2000. gada 27. maijā Rīgas Domā salaulāts ar Veru Volgemuti, LELB Svētdienas skolu atjaunotāju un vadītāju (1987-1993) un Rīgas 1. Kristīgās skolas dibinātāju un direktori, ar kuru sadarbojāmies 1998. gadā nodibinot LELBĀL Pārstāvniecību Latvijā. 
1990. gada februārī Elmāru ievēlēja par LELB un LELBĀL Koordinācijas komisijas priekšsēdi.
Elmārs bija mūsu Baznīcas delegāts Pasaules Luterāņu Federācijas asamblejās Eviānā 1971, Daresalāmā 1977, Hongkongā 1997, Vinipegā 2003 un Štutgartē 2010. Pasaules Baznīcu Padomes asamblejās Harare 1998, Porto Alegre 2006 un 2013. gada novembrī paredzams Būsānā. Visās Eiropas Baznīcu Konferences asamblejās no 1971. gada Nyborgā līdz Grācai 1997. 1991., 1992. un 1994. gadā ik mēnesi Elmārs strādāja kā mācību spēks LU Teoloģijas fakultātē, lasot lekciju ciklus par Marka evaņģēliju un par Psalmiem. Rakstījis latviešu un vācu publikācijās, piemēram, Baznīcas Gadagrāmatās, Universitas, Ceļa Biedrs, Pie Svētavota, laikrakstos, Acta Baltica, Kirche im Osten.
Arhibīskapa amatu  Elmārs Ernsts Rozītis 2015.gada 19.aprīlī nodeva tālāk jaunievēlētajai archibīskapei Laumai Zušēvicai.
(teksts no www.lelba.org, foto T.Rēdmanis)