Tuvojoties Lieldienu rītam

Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā - agrā, agrā rīta stundā,
kad nav vēl pasaule nomodā, Bet sen jau nevaru gulēt.

Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules.
Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt.
Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt.
Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā varens parādās, kā reiz Tu.

Tik daudz var pārtapt - ja vien Tu pieskaries, piedod, atpestī, atbrīvo, māci,
- redzēt ne tikai to, kam sāp, bet to, kam mums jāpiedod, vai to, kas jāaicina,
- dzirdēt ne tikai to, kurš raud, bet to, kurš čukst; vai skaļi gavilē un atgādina:
Tu esi augšāmcelšanās!

Tev pieder nāves un elles atslēgas! Tās turi savās naglu caurdurtās rokās!
Tik daudziem šī pasaule ir ellīga – tik tumša kā reiz bija Tavā kapā.
Māci, kā aicināt no tumsas Tavā dzīvības gaismā.
Cik ļoti, ļoti gribētos, ka katrs tajā varētu augt, būt bez bailēm,
ticēt brīnumam, kas esi Tu, kas varam katrs kādam būt.

Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, un, tādēļ zinu, arī šī ir Liela diena,
kā dāvana – liela vai maza, viegli panesama vai grūta. Ja būsi klāt, tad labi būs. . .

Jēzu, lūdzu, runā ne tikai ar mani klusumā -
Ļauj katram sadzirdēt Tevi un pārtapt Tavā tuvumā.
Kā reiz Marija, Pēteris, Toms – agrā rītā vai vakarā.
Ticu, ceru, agrāk vai vēlāk, Tu katru atradīsi un vārdā sauksi.
Lai zinām, neesam Tev sveši.

Lūdzu Tavu svētību, lai katra diena katram pārtaptu par ‘Lielu’ dienu,
un Lieldienas par mūžīgās dzīvības svētkiem, kas nekad nebeidzās.
Jēzu, modini mani, ja aizguļos, lai nepaietu gaŗām iespējai Tev pateikties
un Tavā mīlestības dzīvā spēkā doties tik pasaulē, ko Tu arvien vēl mīli,
kuŗā reiz Tu biji, atstājot pēdās, kuŗās gribam iet. Āmen.

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū,
Daudz domāju, vai dalīties ar jums ar šo lūgšanu, vai ko citu rakstīt? Tad vakardien man bija iespēja dzirdēt un parunāties ar Bīskapi Elizabeth Eaton, kas ir “Evangelical Lutheran Church in America Presiding Bishop.” Kāds prasīja, ko viņa iesaka darīt šai Baznīcai, kad draudzes piedzīvo lielas, un ne tik labvēlīgas pārmaiņas. Viņas atbilde: “Runājiet vairāk par Jēzu!” Viņa paskaidroja, ka ceļojot uz ELCA draudzi Ķīņā, viņu aizkustināja, cik dzīva šī draudze, kuŗas locekļi mēro tālus, grūtus ceļus, lai kopā pavadītu laiku no Zaļās ceturtdienas līdz Lieldienām! Bīskapei bija teikts, lūdzu, runājiet daudz vairāk nekā ierastās 20 minūtes! Četras dienas sanāk ļaudis vienīgi lai ‘runātu’ ar un par Jēzu, lai Viņu pielūgtu, slavētu, kopā baudītu sakramentus, priecātos, un pateiktos par Viņa žēlastību! Nodomāju sūtīt lūgšanu un no sirds novēlēt jums katram arvien vairāk runāt ar Jēzu un par Viņu, kuŗā esam vienoti ticībā, cerībā, mīlestībā!

Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies!
Priecīgas Lieldienas katru dienu!

Jūsu
Archibīskape Lauma

03.2016