Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde Hamburgā

Viesojoties Hamburgā, Latvijas kultūras ministre pirmām kārtām apciemoja Hamburgas latviešu skoliņu. Sintijas Bušas vadībā sestdienas skoliņa darbojas jau teju divus gadus, un tajā piecas skolotājas māca apmēram 30 bērnus. Skoliņa pulcē arī bērnu vecākus. 

Pēc tam Dace Melbārde devās pie Hamburgā mītošā architektūras profesora Meinharda fon Gerkāna, kuŗš dzimis Rīgā vācbaltiešu ģimenē. Fon Gerkāna architektūras birojam ir liels reālizēto projektu klāsts, tostarp lidostas Berlīnē, Hamburgā un Štutgartē, Berlīnes jaunā centrāla stacija, bet arī vairākas celtnes Rīgā.

Pēcpusdienu ministre pavadīja kopā ar Hamburgas, Lībekas un Līneburgas tautiešiem – sarīkojumā, uz kuŗu aicināja Latvijas vēstniecība Vācijā kopā ar Latviešu biedrību Hamburgā. Ministre informēja par iecerēm sakarā ar Latvijas Republikas Simtgadi, kuŗā godinās mūsu valsts dibinātājus un pieminēs vēsturiskos notikumus, apliecinās Latviju kā nacionālu un eiropisku valsti, cildinās Latvijas dabas skaistumu un kultūras vērtības, daudzināt Latvijas ļaužu talantus un radīt paliekošus vēstures simbolus un jaunrades darbus. Plašā sarīkojumu virkne iecerēta piecu gadu laika posmā no 2017. gada līdz 2021. gadam, jo Latvijas neatkarīgās valsts veidošana un nostiprināšana sākās jau 1917. gadā, kad Rēzeknē notika pirmais Latgales latviešu kongress, un turpinājās līdz starptautiskās atzīšanas iegūšanai 1921. gadā.


Vakaru ministre pavadīja kopā ar LR goda konsuli Hamburgā Sabīni Zommerkampu-Homani, kuŗa jau gandrīz 19 gadus ir šajā amatā un allažizcēlusies ar ražīgu darbību, sevišķi Latvijas kultūras populārizēšanā. Nākamā rītā ministre Dace Melbārde devās tālāk uz Berlīni – uz tur notiekošo Starptautisko kino festivālu, kuŗā Latvija piedalījās ar filmu „Es esmu šeit”.

Andris Zemītis, Latviešu biedrības Hamburgā priekšsēdis, (Raksts pārpublicēts saīsināti no laikraksta Brīvā Latvija, 23.02.2016) 

Attēlā ministre Dace Melbārde kopā ar raksta autoru Andri Zemīti un Hamburgas latviešu draudzes aktīvu, Edgara Ozola foto