Mīļajam brālim Kristū, arch. emer. Elmāram Ernstam Rozītim! 
LELBāL Virsvaldes un savā vārdā apsveicu Tevi, atzīmējot 70 gadu dzimšanas dienu! Izsūtītā ielūgumā Tu citēji Kārļa Kundziņa dziesmas pirmos vārdus: “Dienu, ko Dievs tev dod, sirds, vērā liec”. Šodien, Tevi sveicot, liekas, ka šīs spēcīgās dziesmas tālākie vārdi ir vispiemērotākie, ar kuŗiem priekš Tevis izlūgt Dieva svētību un prieku, jo tie aicina:  “Sāc dziesmu skaistāko, Dzied’ gaismas Tēvam to, Viņš ir tavs sargs un gans, Tavs sargs un gans!”
No 70 mūža gadiem Tu pats kā gans jau gandrīz 45 gadus esi kalpojis - sākotnēji savās Vācijas draudzēs un apgabalā, tad 21 gadu kā visas Baznīcas archibīskaps. Katru pienākumu Tu veici dziļā ticībā, kristīgā mīlestībā un ar patiesu prieku. Visās LELBāL draudzēs pasaules malu malās Tu centies ar katru iepazīties un notika kā dziesmā: “ Kad stundā saulainā draugu sveic draugs, Līst gaisma brīnišķa, zied dārzs un lauks”.
Tava sirds patiešām satvēra šos mirkļus un tajos izjuti, ka Dievs Pats tos bija piešķīris. Arī dēļ Tavas kalpošanas un sludinātā evaņģēlija atplauka cilvēki, kas izjuta savu aicinājumu un varēja nest ticības augļus. Tie nav zuduši vēl šodien. 
Tādēļ, novēlot Tev visu, kas iepriecinātu Tavu sirdi šajā dzimšanas dienā, vēlreiz pateicamies Dievam, ka Viņš Tevi tā svētījis un vēl svētī! Paldies par Tavu kalpošanu! Paldies par ielūgumu būt ar Tevi un Tavu dzīvesdraugu Veru, kā arī draugiem šodien! Kaut nespēju būt klāt, domās un lūgšanās esmu ar Tevi. LELBāL Virsvalde vienbalsīgi nolēma Tev dāvināt to, kas palīdzēs rast siltumu Latvijas Ainažu mājā tad, kad ziemas aukstumu būs jāpārvar.  
Uz mirkli atskatoties kopējās kalpošanas gaitā, visdziļāk novērtēju Tavas spējas katru situāciju apskatīt no vairākām pusēm un atklāt, kas darāms, lai rastu vislabāko atbildi. Tik bieži Tu piepildīji Kristus Kalna sprediķa vārdus: "Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem!” (Mt. 5:9)  Kas gan laimīgāks spēj būt, kā apdāvināts, mīļots Dieva bērns! Dievs lai svētī un dod vēl ilgi kopā kalpot Tam Kungam ar prieku dziedot Viņam pat kādu jaunu dziesmu! 
Kristus mīlestībā un patiesā cieņā LELBāL Prezidija un Virsvaldes vārdā,
Tava 
Archibīskape Lauma
2018. gada 30. martā

Tāļa Rēdmaņa foto