Svētā Gara svētku rītā


Šis rīts uzausa dzestrs. Domāju, cik tomēr labi, ka mēs šodien cits citam varam novēlēt dzīvības
caurstrāvotus Svētā Gara svētkus, atzīmējot Kristus Baznīcas dzimšanas dienu!
Mūsu draudzēm Austrālijā nav vasaras laiks, tādēļ Vasarsvētku apzīmējums, kaut tik skaists, nebūtu tik pilnīgs kā tas, kas liek domāt par Svēto Garu, kas dzīvu dara! Tā raksturojumu atrodam Nīkajas ticības apliecībā. Kā toreiz, tā vēl šodien Svētā Gara spēkā top draudzes, top jauni mērķi, un nespēj klusēt tie, kas pēkšņi no sirds grib dziedāt Viktora Kaminska vārdus:
Liesmas, Kungs, met jaunas  liesmas 
Pagurušās dvēselēs,
Lai kā debespulku dziesmas 
Tās uz augšu ceļ un nes.
Lai mēs savu skatus ceļam, 
Kur redz Dieva draudzi zeļam.
Dodi jaunu garu, Dievs: 
To no sirds mēs lūdzamies!
Šajā pantā ir lūgums pēc jaunām liesmām. Vai tās atšķirīgas no tām, kas reiz bija? Jeb vai lūgšana atklāj, ka no jauna jālūdz pēc Tā spēka, kas dzīvu dara?!.. Ne tikai šodien, bet katru dienu.
Lai Kristus Baznīcai visur, lai katrai tai piederīga cilvēka sirdij un dvēselei jaunas ticības liesmas dāvātu spēku kalpot, kopā sanākt, lūgt un dziedāt! Svētais Gars, kas dzīvu dara, lai iedrošina un iepriecina jūs ikvienu, kas tuvumā un tālumā, pasaulei atgādināt: šī ir tā diena, ko Dievs ir devis! Un Kristus Baznīca līksmo un katrā draudzē Dievam pateicas, ka kopā atzīmējam tās dzimšanas dienu, kas dzīvo, Svētā Gara iedvesmota!

Jūsu
+ Lauma
Archibīskape 
2016. gada Vasarsvētkos

Foto © Baiba Rēdmane