Esslingena godā archibīskapu Grīnbergu

„Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.“ stāv granītā iekalts archibīskapa prof. Dr. Teodora Grīnberga kapa akmenī. Mīlestība vieno un iedvesmo. To piedzīvojām piektdien 13. oktobrī, Esslingenas Plīnsavas kapsētā pulcējoties pie archibīskapa Grīnberga kapa. Esslingenas pilsēta atzinusi viņa kapu kā goda kapu. Svētbrīdi pie krašņi ar sarkan-balt-sarkanām rozēm pušķotā kapa veidoja Valda Bizuna trompetes un Jāņa Lielbārža alta vijoles atskaņotas „Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils“, „Pūt, vējiņi“ un „To mīlestības spēku sveicu“ meldijas, ar visu kopēju Mūsu Tēvs lūgšanu un svētības vārdiem.
Svētceļnieku saime tad devās uz netālo Dienvidus baznīcu, kur dievkalpojuma ietvaros runāja Esslingenas birġermeistars Ingo Rusts, Virtembergas baznīcas bīskaps Dr. Frank Otfrīds Julijs (July), Virtembergas parlamenta deputāts un seno laiku aculiecinieks Wolfgangs Drekslers un jaunā Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa no Berlīnes, ar archibīskapa emer. Elmāra Ernsta Rozīša ievadvārdiem. Katram no runātājiem izceļot dažādas archibīskapa Grīnberga nozīmes aspektus veidojās krāsains viņa personības un seno laiku attēls, vienots ar cieņas, mīlestības un pateicības saikni. Archibīskaps Grīnbergs grūtos laikos ir vadījis reliģiski un politiski, rādot ceļu un palīdzot veidot labāku nākotni, kā mums latviešiem, tā arī apzinoties kopējo atbildību ar vietējo sabiedrību. Vācu runātāji apliecināja, ka viņš ir licis pamatus patreizējai tik svētīgai sadarbībai, un visi ar prieku un atziņu novērtēja, ka šī bija mūsu jaunās vēstnieces pirmā vizīte Dienvidvācijā un pirmā šāda runa. 
Ērģelnieka Dmitrija Hotčenko pavadīti abi jau minētie mākslinieki atskaņoja Jēkaba Mediņa Āriju, Roberta Šūmaņa Sapņojumu un Emīla Dārziņa Melanholisko valsi. Profesionāli apbrīnojamie aranžējumi un akustiski pirmšķirīgie telpas apstākļi deva arī vienreizēju muzikālu baudu. Lūgšanu vadīja, tautas tērpos, Esslingenas draudzes priekšniece Inta Vīgante, biedrības Saime priekšsēde Laura Putāne un Štutgartes draudzes priekšniece Ingūna Hacker, visiem klātesošajiem latviešu valodā pievienojoties Mūsu Tēvs lūgšanai Lūcijas Garūtas meldijā. Optiski šī brīža nozīmi izcēla starp kanceli un altāri novietotā archibīskapa Grīnberga glezna Paula Šprenka izpildījumā, kā arī baltām lilijām pušķotais altāris.
Ar gandarījumu varam atzīmēt apmeklētāju skaitu no latviešu un vācu puses, sevišķi arī, ka minētos runātājus pavadīja viņa mūža biedri Edelgard July un Ella Drexler, par kurām īpaši rūpējās Vera Rozīte, un Māris Skujiņš. Sekojošai pieņemšanai visu gaumīgi un garšīgi bija sakārtojuši mūsu Baznīcas viceprezidents Pēteris un Inta Vīganti līdz ar Lilitu Gruening. Tā nu arī bija izdevība vēl dažiem sveicieniem un pateicībām: sveicināja Esslingenas dekāns Bernds Weissenborn un vietējā mācītāja Kornēlija Krauze. Šī bija arī laba iespēja, ka biedrības Saimes vārdā tās priekšniece Laura Putāne izteica mūsu visu lielo pateicību par Esslingenas pilsētas un baznīcas laipno atbalstu mūsu Esslingenas Dziesmu un deju svētkiem šī gada jūnijā, izceļot vienu otru no klātesošiem.
Cienījamas pagātnes atmiņas un pārdomas un piedāvājumi turpmākai ciešai sadarbībai mūs iedvesmoja sarunām un svinībām līdz pašām vakara stundām. Jā, mīlestība vieno un iedvesmo.  
Elmārs Ernsts Rozītis,  
archibīskaps emeritus un Esslingenas latviešu ev. lut. draudzes mācītājs  
Fotogrāfijas: Latviešu kultūras biedrība "Saime" Štutgartē