Dieva valstība ir tuvu klāt

21. janvārī Minhenes draudzē notika svinīgs dievkalpojums, kura laikā, piedaloties Vācijas apgabala prāvestam Klāvam Bērziņam, LELBĀL Virsvaldes viceprezidentam Pēterim Vīgantam, Eslingenas draudzes priekšniecei Intai Vīgantei un visai Minhenes draudzei, amatā tika ievests jaunais draudzes mācītājs Rinalds Gulbis. Pagājušā gada nogalē iepriekšējā draudzes mācītāja Dr. Ilze Ķezbere – Herle lūdza apgabala pārvaldi viņu atbrīvot no draudzes mācītājas amata pienākumu pildīšanas. Draudze par savu jauno mācītāju aicināja mācītāju Rinaldu Gulbi, kurš jau kalpo vairākās draudzēs Vācijā un latviešu draudzē Beļģijā. Dievkalpojuma laikā amatā ne tikai svinīgi tika ievests mācītājs Rinalds Gulbis, bet arī tikpat svinīgi no pienākumu pildīšanas atbrīvota iepriekšējā ilggadējā draudzes mācītāja Ilze Ķezbere – Herle. Draudze mīļi pateicās savai ilggadējai mācītājai un sirsnīgi sveica savā vidū jauno mācītāju.
Piedāvājam iepazīties ar mācītāja Rinalda Gulbja teikto svētrunu un aplūkot dažas fotogrāfijas no notikuma.

Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam!” Mk 1:15
Šīs dienas Svēto Rakstu lasījumos – gan Apustuļu darbu rakstu vietā (1:4-9), gan Marka evaņģēlijā mēs dzirdējām par to, ka tiek runāts par laiku. Apustuļu darbu 1. nodaļā mēs dzirdējām, ka Jēzus saka: “Nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko Tēvs ir nolicis.” Savukārt Marka evaņģēlija 1. nodaļā Jēzus saka: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu klāt”. Laiks pats par sevi ir ļoti interesanta lieta, absolūti netverams. Vakardiena jau ir atmiņas, rītdiena vēl tikai sapņi un gaidas. Viss, kas mums patiesi pieder un ir īsts, ir šodiena. Laiku mēs nevaram nopirkt vai pārdot, taču tas nenoliedzami ieņem būtisku lomu mūsu dzīvē. Mēs nevaram atgriezt zaudēto laiku, nedz arī radīt to klāt. Tomēr… Nožēlojot vakardienu un raizējoties par rītdienu, mēs aizmirstam par mūžības šobrīd esošo klātbūtni. Taču, ko šīs Rakstu vietas mums māca šodien?
Marka evaņģēlijs mums bez apstājas stāsta par Jēzus sludināšanu. Mūsu Rakstu vieta šodien ir tikai četrpadsmit pantus no visa evaņģēlija sākuma pirmajā nodaļā. Tai pašā laikā pirms šī panta jau ir bijis stāsts par Jāni Kristītāju, Jēzus kristīšanu Jordānas upē un Jēzus kārdināšanu. Tad pēkšņi pirmās nodaļas piecpadsmitajā pantā mums priekšā nāk Jēzus, kurš sludina, kurš lūdz. Paskatīsimies uzmanīgāk, ko Jēzus saka. Antīkajā literatūrā pirmie vārdi sniedz mums raksturojumu ne tika par personāžiem, kas tālāk darbosies, bet arī to, kāda būs galvenā vēsts, kas tiks nodota visā tālākajā tekstā. Marka evaņģēlijā Jēzus pirmie vārdi ir: “Laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu klāt, atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam.” Tas ir viss. Kā mēs šodien teiktu, tas ir visas Jēzus mācības virsraksts. Vai, ja dalām mazākos virsrakstos, kā tas arī šodien ierasts, tad pirmais būtu – “Laiks ir piepildīts”. Otrais – “Dieva valstība ir tuvu klāt”, trešais – “Atgriezieties (nožēlojiet)” un, visbeidzot, ceturtais – “Ticiet evaņģēlijam” vai arī “Labajai vēstij”, kā tas ir citā tulkojumā. Tālāk Marks visā evaņģēlija tekstā stāsta un skaidro mums, ko tas viss nozīmē.
Pirmais, ko mēs atrodam kopīgu mūsu šīs dienas Rakstu lasījumos, ir vārds, kurš tiek lietots laika raksturošanai, un abos tekstos tas ir vārds kairos, nevis chronos, ar kuru parasti tiek apzīmēts pulksteņa vai kalendārais laiks. Mūsu vārds ir kairos, kuru mēs latviski varētu tulkot kā “laikmets”. Kairos apzīmē arī laika kvalitāti, kas tagad ir pienākusi, un vecā laika kvalitāte ir prom. Jēzus Marka evaņģēlijā saka: “Jauns laikmets ir klāt (!), tas ir tuvu pienācis”.
Mēs tagad esam jaunā laikmeta, jaunā laika kvalitātē, laikā, kur mums katram ir īpašas, personīgas attiecības ar dzīvo Dievu. Tempļa laiki ir pagājuši, Vecās Derības laikmets ir prom. Šajā laikā mēs katrs esam dzīvi tempļi. Tagad. Šobrīd. Šajā laikā.
Tas mūs aizved pie nākamās Jēzus mācības – “Dieva valstība ir tuvu klāt” (pienākusi). Jaunā laika kvalitāte Dieva valstības izskatā ir tikpat tuvu kā mūsu dvēseles, kā mūsu pukstošās sirdis. Der arī zināt, ka tikai Marka evaņģēlijā tiek runāts par “Dieva valstību”, ne “debesu valstību”, kā tas ir, piemēram, Mateja evaņģēlijā. Dieva paša valstība šeit un tagad ir klāt, līdz ar Jēzu.
Pēc tā visa Jēzus stāsta par trešo mācību – “Atgriezieties vai nožēlojiet”. Grieķu vārds metanoia, kas burtiski tulkojot nozīmē pavisam ko citu. Metanoia – pārvēršanās. Es gribētu lietot metamorfozi, ka neglīts tārpiņš kļūst par spilgtu taureni. Tā arī mūsu dzīvēs var notikt metanoia – ja mēs ticam, tad no neglītiem, grēka ieskautiem tārpiņiem mēs ikviens varam kļūt par skaistiem taureņiem. Jēzus, vispirmām kārtām, aicina pārvērst savu sirdi un prātu, esot pārmaiņās tiešās Dieva valstības klātbūtnes iespaidā.
Visbeidzot, Jēzus piebilst: “Ticiet evaņģēlijam!” Ticiet labajai vēstij! Līdz šai vietai mēs Marka evaņģēlijā nezinām, kas ir labā vēsts, taču tālāk Marks visā evaņģēlijā to sīki skaidro un Marka centrālā, galvenā ziņa ir – Dievs mūs mīl, un tas vēlas personīgas attiecības ar katru no mums.
Apvienosim to visu – te ir Jēzus, pirmie vārdi evaņģēlijā, vecais ir pagājis, laika kvalitāte ir mainījusies. Jaunā laika kvalitāte ir te un tagad, mūsu vidū. Dievs ir tik tuvu mums – mainiet savus prātus un sirdis tagad! Visbeidzot – ticiet labajai vēstij, ka Dievs mūs visus mīl un vēlas būt attiecībās ar mums!
Šīs Rakstu vietas mums liek apdomāt laika kvalitāti mūsu pašu dzīvēs. Kad mēs dzirdam Jēzus vēsti, kā mēs atbildēsim šai jaunajai laika kvalitātei un Dieva valstības tuvumam mūsu dzīvēs? Pasaules Radītājs sastop mūs un ikkatrā brīdī aicina mūs: “Sekojiet man!”. Ikkatrā un ikvienā mūsu lēmumā, mūsu dzīvēs mums ir iespēja izvēlēties sekot Dieva jaunajai laika kvalitātei un dzīvot dzīvi mīlestībā ar Dievu un vienam ar otru. Ar šo brīdi izvēlēsimies Dieva laika kvalitāti! Jēzus saka: “Laiks ir piepildīts”. Tas laiks ir tagad, Dieva valstība ir šeit un tagad, mainiet savus prātus un savas sirdis un sekojiet Jēzum, ticiet, ka Dievs mūs mīl un vēlas attiecības ar mums uz mūžīgiem laikiem! Laiks ir tagad. Tā ir labā vēsts!
Mācītājs Rinalds Gulbis,
Minhenē, 2018.gada 21.janvārī