Revīzijas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšnieks mācītājs Rolands Eimanis

diakone Lilija Tenhagen,

Kaiva Reichmann
Römerstrasse 16, 82418, Seehausen am Staffelsee,
e-pasts: kaiva@reichmannonline.de