Revīzijas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšnieks mācītājs Rolands Eimanis

diakone Lilija Tenhagen,

Kaiva Reichmann
Römerstraße 16, 82418 Seehausen am Staffelsee
e-pasts: kaiva@reichmannonline.de