Latviešu evaņģēliski luteriskā Baznīca Vācijā:

 .