Memmingenas draudze

Dievkalpojumi Kristus baznīcā
(Schweitzerstraße 19, 87700, Memmingen)
Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis
Priekšnieks Andris Spurdziņš
Im Unteresch 15, 87700 Memmingen
Tālr. +49 8331 71898    
sp.andris@googlemail.com