Memmingenas draudze

Dievkalpojumi Kristus baznīcā
(Schweitzerstraße 19, 87700, Memmingen)
Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis
Priekšnieks Andris Spurdziņš
Im Unteresch 15, D-87700 Memmingen
Tālr. 08331-71898

 .