Dievkalpojums Manheimas - Ludvigshāfenas draudzē

Kalpo draudzes mācītājs, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis.