Dievkalpojums Manheimas - Ludvigshāfenas draudzē

Kalpo draudzes mācītājs, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis. 

 .