Freiburgas draudze

Dievkalpojumi latviešu centrā “Bērzaine”
(Leinhaldenweg 28, 79104 Freiburg)
mācītājs Rolands Eimanis
Tālr. 0761-533 40