Berlīnes draudze

Dievkalpojumi Elias Kuppelsaal
Göhrener Str. 11 (Hinterhof) | 10437 Berlin
katra mēneša trešajā svētdienā.
Mācītājs Tālis Rēdmanis
Draudzes priekšniece Aija Dūmiņa
Rauchstraße 2, 13587 Berlin
mob. tālr. +49 1578 9165380 0372 
e-pasts: aijadu@t-online.de