Minsteres draudze

Dievkalpojumi Sv. Jāņa kapelā
(Bergstr. 38, 48143 Münster)
vai LCM (Salzmannstr.152, 48159 Münster)
Diakone Lilija Tenhagen
Draudzes priekšniece Sandra Vadone
Gelmerheide 32, 48157 Münster
Tālr. +49 1768 452810 
E-pasts: minsteresdraudze@lcm.lv