Minsteres draudze

Dievkalpojumi Sv. Jāņa kapelā
(Bergstr. 40, 48143 Münster)
vai LCM (Salzmannstr.152, 48159 Münster)
Prāvests Klāvs Bērziņš
Kontaktpersona Lilija Tenhagen
Papenburger Str. 9, 48155 Münster
Tālr. 0251-64929 
E-pasts: lilija.tenhagen@web.de