Dieva zīme, Kristus bērns silītē 

Mīļais Dievs debesīs, mēs Tev pateicamies, ka mēs šodien varam svinēt Ziemassvētkus. Tu mūs esi sargājis un vadījis līdz šim cauri mūsu gadiem, priekiem un bēdām. šodien mēs Tevi gribam slavēt no visas sirds. Šodien mēs brīnamies atkal par jaunu, kādu zīmi Tu mums esi devis. Tu lielais varenais Dievs, debess un zemes Radītājs, nonāci pie mums cilvēka izskatā, kā mazs bērniņš Bētlemes silītē, kā nabadzīgs bērniņš, kas atkarīgs no lielo cilvēku gādības un žēlastības. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu gudrību. Ja tu nebūtu bijis kā bērniņš, Tu nezinātu, kā bērniem iet, kā bērniem sāp sirds un kādi ir viņu prieki. Ja tu nebūtu bijis bērns, Tu nezinātu, kā ir, kad cilvēks aug, cik sarežğīti un cik grūti ir būt jaunam, bet arī kādu laimi jauns cilvēks var izjust. Ja Tu nebūtu bijis bērns, Tu nezinātu kā ir, būt pieaugušam cilvēkam, kam nav laika priekš bērniem, vai arī tieši otrādāk, kā ir, kad pieaugušie raizējas par visu - par bērnu audzināšanu un skološanu, par viņu slimībām un viņu pārgalvībām, par viņu draugiem un par visu viņu nākotni. Ja Tu nebūtu bijis bērns, Tu nezinātu kā iet veciem cilvēkiem, kas Ziemassvētkos atceras savu bērnību un sirdī arvien vēl saglabājuši bērna prieku par Ziemassvētku dziesmām un Ziemassvēku eglīti. Mīļais Dievs debesīs, paldies, ka Tu mūs saproti. Un lūdzu dod mums gudru sirdi Tevi saprast, Tev par slavu dzīvot un strādāt un gādāt par citiem. Mēs lūdzam Tevi par savām ğimenēm un saviem draugiem tuvumā un tālumā, Latvijā un ārzemēs, ļauj viņiem izjust Tavas mīlestības skaistumu. Lielās un mazās lietās. Mēs Tevi lūdzam par slimajiem un vientuļajiem, ļauj viņiem izjust Tavas mīlestības spēku. Mēs Tevi lūdzam par kara briesmu piemeklētiem cilvēkiem un bēgļiem - ļauj tiem piedzīvot Tavu pasargāšanu visās lielajās briesmās un atgūt cerību uz mieru. Mēs lūdzam par Kristīgo Baznīcu visā pasaulē - ļauj tai piedzīvot Tava Svētā Gara pieskārienu, la mazinātos savstarpējās nesaskaņas un tā varētu būt par Tavu zīmi un liecinieci šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzamies: Mūsu Tēvs debesīs...

Dr.Ilze Ķezbere – Härle, lūgšana Esslingenas Ziemassvētku dievkalpojumā 25.12.2015

Fotogrāfijās: Arhib. emer. Elmārs Ernsts Rozītis, Dr. Ilze Ķezbere-Härle und Prof. Dr. Wilfried Härle pēc Ziemassvetku dievkalpojuma 25. decembrī Esslingenas Dienvidu Baznīcā pie altāra un svētku egles.