Lieldienas Berlīnē, LR vēstniecības dārzā 2015.gada 6.aprīlī

Lieldienas organizēja kopīgi Berlīnes latviešu skoliņa, draudze un koris. Svinības iesākās ar nelielu svētbrīdi. Tam sekoja kopīgas rotaļas, šūpošanās un cienastu baudīšana.

foto © Baiba Rēdmane