Partnerbaznīcas un Organizācijas Vācijā:

EKD - Vācijas Evaņģēliskā Baznīca 
Ziemeļvācijas Baznīca