Saites:

  • LELBĀL Pasaulē
  • Starptautiskās Baznīcu organizācijas
  • Partnerbaznīcas un organizācijas Vācijā
  • Vācu draudzēs kalpojošie latviešu mācītāji

Veidots ar Mozello

 .