"Kā māte mierina bērnus, tā es jūs mierināšu," saka Dievs

Jesajas grāmata 66:13


Dievs apsola būt klāt un palīdzēt cilvēkiem visintīmākā, mīļākā un tomēr vienkāršākā veidā, kā to dara māte ar bērnu. Lai bērns justos drošs un nebaiļotos, mātei jāpasaka trīs vārdi – "Es esmu tepat." Tie bērnu nomierina, iedveš uzticību un rada intīmu tuvību. Šāda pieredze ir arī pieaugušiem vīriem un sievām, kas paļaujas uz Dievu.

"Es esmu ar tevi", Dievs uzrunāja Mozu no degošā krūma un mierināja savu tautu trimdā esot. "Es esmu ar tevi", dzird Pēteris grimstot ūdeņos un pazudušo dēlu tēvs slēdz rokās: "Es esmu pie tevis". Jēzus apsola saviem mācekļiem: "Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam". Nebīstaities!
Dievs ir klāt cilvēkiem sāpēs un arī tad, kad brūces nedzīst un dzīve sašķobas neglābjami. Viņš mūs neatstāj vienus, bet salasa visus nelaimīgos, lai tos mīļi apskautu un vadītu pa miera ceļiem.
Lai visiem svētīgs un ražens Jaunais 2016. gads!
Diakone Laima Urdze


Foto: Oldenburgas draudzes adventa dievkalpojumu (13.12.2015) apmeklēja kupls skaits latviešu no Oldenburgas un arī tālākām vietām. Pēc svētku dievkalpojuma notika "eglīte" ar dāvanām bērniem, pūtēju orķestra uzstāšanos, kafiju, cepumiem, salātiem, utt. Visi bija priecīgi un apmierināti.