Mācītāja Rolanda Eimaņa amatā ievešana Frankfurtē

Šī gada 10. februārī,  ceturtā svētdienā pirms Ciešanu laika, dievkalpojumā Frankfurtes evaņģēliski luteriskajā draudzē amatā ieveda jauno draudzes mācītāju Rolandu Eimani. Dievkalpojumā līdz ar jauno mācītāju kalpoja mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle, archibīskaps emertitus  Elmārs E. Rozītis un prāvests Klāvs Bērziņš. 
Mācītājs Rolands Eimanis stāsies mācītāja Rinalda Gulbja vietā un kalpošanu LELBĀL Vācijas draudzēs uzsāks ar 1. martu. 
Novēlam, līdz ar Frankfurtes draudzes locekļiem, jaunajam vairāku Vācijas draudžu mācītājam Dieva svētību un prieku kalpojot savam tuvākam!
Prāvests Klāvs Bērziņš
Fotogrāfiju autori: diakone Rasma Gundega Ieviņa un Ilja Usishkin