Annabergā pulcēsimies uz dievkalpojumiem!

"Dievkalpojumus Annabergā pats esmu piedzīvojis vien Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Vācijā apgabala konferenču laikā, taču arī tajās reizēs vienmēr šķitis, ka Annabergā dievkalpojumiem ir īstā vieta. Varētu teikt - Annabergai piestāv dievkalpojumi. Allaž, esot Annabergas kapelā, pārņem neviltota miera sajūta, un miers, manuprāt, ir primāra un absolūta nepieciešamība, lai būtu kopībā ar Dievu. Pārējais viss - vai tā būtu mūzika, kāds mākslas darbs vai vienkārša saruna pēc dievkalpojuma, mums tikai paver kādas durvis vai vēdlodziņu attiecībās ar Dievu. Miers, turpretī, ļauj mums ar Viņu satikties, un Annabergā tā ir pārpārēm. Laikā, kad ar prāvestu Klāvu Bērziņu domājām, kā vislabāk atrisināt problēmu, lai Reinzemes latvieši, nebraucot lielus gabalus, varētu dzirdēt dievvārdu, prātā uzreiz ienāca Annaberga. Kādreizējās trimdas vietās bieži šodien dzīvo vairs vien ļoti neliels latviešu skaits, tādēļ arī saprotams, ka draudžu darbība tur likumsakarīgi izbeidzas. Taču latvieši arvien no jauna parādās citās, iepriekš mazāk zināmās Vācijas vietās. Bonnas pievārtē esošā Annaberga pati par sevi iemieso abus šos laikmetus - tā nes sevī lielu daļu trimdas mantojuma un vienlaikus arī pulcē pēdējās desmitgades iebraucējus. Annaberga varētu būt lieliska satikšanās vieta, lai kopīgi slavētu un lūgtu Dievu letiņi gan no Bonnas, gan Menhengladbahas, gan Ķelnes, gan Diseldorfas. Es negribētu teikt, ka mēs uzsākam ko no jauna, drīzāk - mēs atgriežamies. Tiekoties 3.septembrī, lūgšu un kalpošu kopā ar prāvestu Klāvu Bērziņu un mācītāju emeritu Gitu Putci.

Uz tikšanos Annabergā 3. septembrī, plkst. 17:00!

Māc. Rinalds Gulbis, Frankfurtē, 
Foto - Tālis Rēdmanis