Prāvesta Klāva Bērziņa piemiņai

„Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noeimu, to ceļu jūs zinat.“ (Jāņa 14,1-4)
Mums, latviešu garīgajiem darbiniekiem, kuri ieradās Vācijā uz studijām vai darba meklējumos pēc Atmodas laika, Klāvs Bērziņš bija cilvēks, kurš savā personā dzīvi sasaistīja Latviešu Evaņğēliski Luteriskā baznīcas Vācijā pagātni un tagadni. Saistošs stāstītājs, ar humora izjūtu un dziļu ticību, atvērts jaunām atziņām teoloğijā un tajā pašā laikā dedzīgs garīgā un baznīciskā mantojuma sargātājs, prāvests Klāvs izstaroja mājīguma un labestības gaisotni katrā Baznīcas darbinieku sanāksmē un katrā laicīgā saietā. Viņa klātienē nebija iespējams justies svešam, bet gan pieņemtam un savējam. Prāvests Klāvs arvien bija gādīgs un viesmīlīgs namatēvs ar siltu sirdi un patiesu uzticēšanos Dievam un Viņa vadībai.
Lai nu tagad Dievs pats caur mūsu Kungu Jēzu Kristu ir prāvesta Klāva mājastēvs tajā jaunajā un brīnumainajā dimensijā, uz kuru gaidam un uz ko ceram un ticam mūžībā.

Mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle,
prāvesta garīgā vietniece Vācijā

Foto: Rasma Gundega Ieviņa