LELBĀL Vācijas apgabala 2019. gada konference „Bērzainē“

Freiburgā, Daugavas Vanagu namā "Bērzaine" no 29. maija līdz 2. jūnijam norisinājās Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Vācijas apgabala gadskārtējā konference, kuras izvēlētā tēma bija “Kristība nav tikai ūdens vien”. Redzējumu par kristību nozīmi savos priekšlasījumos prezentēja arch.emer. Elmārs E.Rozītis un profesors Dr.Vilfrīds Herle (Wilfried Härle). 

Vācijas latviešu draudzes dalījās pārdomās par aizvadītā gada notikumiem un ar baznīcu saistītās biedrības noturēja gadskārtējās sapulces. Konferences gaitā aktīvi piedalījās LELBāL Archibīskape Lauma Zušēvica, gan stāstot par visā plašajā pasaulē izkaisītās latviešu Baznīcas aktuālajiem notikumiem, gan arī veicot īpašu LELBāL uzdevumu - profesoram Dr.Vilfrīdam Herlem pasniedzot Nopelnu krustu par viņa ieguldījumu latviešu Baznīcā.

Archibīskape Lauma Zušēvica teica svētrunu konferences noslēguma dievkalpojumā, uz kuru “Bērzainē” bija aicināti latvieši no tuvienes un tālienes.

Teksts: mācītājs Tālis Rēdmanis
Foto: diakone Rasma Gundega Ieviņa