Pārvaldes sastāvs:

Pārvaldes priekšnieks, prāvests Klāvs Bērziņš;

Pārvaldes priekšnieka garīgā vietniece mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle;

Pārvaldes priekšnieka laicīgā vietniece Lilija Tenhagen,
Pasta adrese: Papenburger Str. 9, 48155 Münster
Tālr. 0251 64929
E - pasts: lilija.tenhagen@web.de

Pārvaldes sekretāre, diakone Laima Urdze;

Pārvaldes kasieris Pēteris Vīgants,
Pasta adrese: Schauinslandstr. 37, 71154 Nufringen,
Tālr. 07032 83470
E - pasts: peter@vigants.de