Pārvaldes sastāvs:

Pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītāja mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle;

Pārvaldes priekšnieka laicīgais vietnieks Andris Berklavs
Bunsbeekstraat 19
B-3012 Leuven Belgium 
Tālr. + 32 467 97 21 48 

Pārvaldes sekretārs, mācītājs Tālis Rēdmanis;

Pārvaldes kasieris Pēteris Vīgants,
Pasta adrese: Schauinslandstr. 37, 71154 Nufringen,
Tālr. 07032 83470
E - pasts: peter@vigants.de