Pārvaldes sastāvs:

Pārvaldes priekšnieks prāvests Klāvs Bērziņš;

Pārvaldes priekšnieka garīgā vietniece mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle;

Pārvaldes priekšnieka laicīgais vietnieks Andris Berklavs,
Tālr. + 32 467 97 21 48 
E - pasts: andris.berklavs@telenet.de

Pārvaldes sekretārs, mācītājs Tālis Rēdmanis;

Pārvaldes kasieris Pēteris Vīgants,
Pasta adrese: Schauinslandstr. 37, 71154 Nufringen,
Tālr. 07032 83470
E - pasts: peter@vigants.de