Līdzjūtība Nicas upuriem

LELBĀL stāv vienota savā līdzjūtībā ar visiem cietējiem, kam Nicā no rokām un sirdīm tika izrauti bērniņi, mātes, tēvi, sievas, vīri, vecvecāki, draugi.  Viņus pieminam un par viņiem aizlūdzam.  Lūdzam par katru, kas cīnās par savu dzīvību.  Cieš nevainīgie, bez ieročiem sanākušie.  Zinām, šausmīgas sekas nebūs tikai visiem sērojošiem, bet ikkatram, kas ar savām acīm to redzējuši, ko nevienam, nekad nevajadzētu redzēt.  Ko lai sakām tiem, kas Nicā piedzīvojuši  tādas briesmas?  Šobrīd, apzināsimies, ka mums pietrūkst vārdu, kam būtu īstas nozīmes.  Bet mēs varam lūgt, lai Dievs sniedz spēku izturēt.  Pēdējā laikā pārāk bieži esam tādus terrorus redzējuši Dallasā, Orlando, nemaz tik ilgi pirms tam Parīzē, citur pasaulē.  Mēs esam lūguši, lūgsim atkal gan paši, gan savās draudzēs, lai Dievs stiprina visus cietējus.  Lūgsim arī par tiem, kas mīlestībā viņus aprūpē.  Pateiksimies par katru, kas skrēja iet palīgā un vēl dara visu ko spēj otra labā.  Pateiksimies par neskaitāmiem labiem cilvēkiem, kas sniedz savu plecu, lai otrs varētu raudāt un raudāt viņu rokās.  Kristus ir viņu vidū.  Viņš ir tur, kur mēs neesam.  Viņš raud līdz,  stāv blakus, mierina  - arī caur mūsu lūgšanām.  
Kristū vienota ar jums.  + Lauma
 
LELCA stands united in its grief with all who have so suffered in Nice, as children, mothers, fathers, wives, husbands, grandparents, and friends were torn from their hands and hearts.  We pray for each who struggles for their lives.  The innocent suffer, they had gathered with no weapons.  We know that there will be horrible consequences not only for those who are in mourning but for each that has witnessed that which no one should ever see.  What can we say to those in Nice who have experienced such terror?  At this time, let us acknowledge that we lack for words that would bring any real meaning.  Far too often we have witnessed such atrocities, in Dallas, Orlando, and not that long ago in Paris, elsewhere.  We have prayed, we must pray again - individually and in our congregations.  We must pray God grants them all strength to endure.  Let us pray individually and in all of our congregations, that God strengthen all those who have so horribly suffered.  Let us pray as well for those that stand with them and lovingly care for one another.  Let us give thanks for each that ran to help and still is doing all they can to help.  Let us thank God for the countless good people, you offered their shoulders, so that another might cry and cry in their arms.  Christ is in their midst.  He is there, where we are not.  He cries and stands with them, He comforts and consoles – through our prayers as well.  May you be gently blessed this day as so much good must be done to counter so much pain. 
Yours in Christ + Lauma

Foto © Tālis Rēdmanis