Ikgadējā apgabala konference pulcēsies Bērzainē

11.maijā uz savu ikgadējo konferenci pulcēsies LELBĀL Vācijas apgabala garīdznieki un draudžu pārstāvji. Šobrīd noris vēl pēdējie konferences sagatavošanas darbi, lai jau no 10.maija Daugavas Vanagu namā "Bērzaine", Freiburgā sagaidītu ierodamies pirmos konferences delegātus. Ikgadējā apgabala konference vienuviet pulcē kā garīdzniekus, tā draudžu valžu locekļus, svētdienas skolu skolotājus un draudžu mūziķus, viesus no citiem LELBĀL apgabaliem, kā arī zinātniekus teoloģijā un reliģiju zinātnē. Ik gadu konferencē draudžu pārstāvji sniedz pārskatu par draudzes darbību laika posmā  no iepriekšējās konferences vai sinodes, notiek diakonijas biedrības sanāksmes, tiek runāts un lemts par turpmāko draudžu darbību, tās uzlabošanu un pilnveidi. Šogad Freiburgā vienuviet pulcēsies divdesmit pieci pārstāvji no visas Vācijas un Beļģijas.
Atzīmējot Reformācijas piecsimto jubileju, arī apgabala konferencē sestdiena, 13.maijs tiks veltīta, lai sīkāk iepazītos un diskutētu gan par Reformācijas vēsturisko nozīmi, gan tās mantojumu mūsdienās, gan lomu sabiedrībā aktuālos procesos. Uz zinātniskajiem priekšlasījumiem aicinām tuvākas un tālākas apkārtnes iedzīvotājus jau no plkst. 10.00, kad ar savu referātu par mūžīgo Reformāciju uzstāsies bīskape emerita, mācītāja Jāna Jēruma - Grīnberga. 12.00  par Reformācijas iespaidu uz sabiedrības transformēšanos referēs mācītājs, pētnieks Rinalds Gulbis, savukārt 15.30 par mūsdienu Reformācijas tendencēm referēs profesore Laima Geikina. Reformācijai veltīto dienu noslēgs Dr. Ilze Ķezbere - Härle un prof. Vilfrīds Härle ar zinātnisku priekšlasījumu par sievietes lomu un vietu pēcreformācijas baznīcā.
Svētdien, 14.maijā mīļi aicinām visus Freiburgas apkārtnes latviešus uz dievkalpojumu ar kristībām, dievkalpojuma sākums pulksten 10.30, kalpos mācītāji Rinalds Gulbis un Tālis Rēdmanis, dievkalpojuma muzikālo ietērpu veidos ērģelnieks Ivars Spriņģis.

Ieskatu gaidāmajā sagatavoja mācītājs Rinalds Gulbis